Dil ve EdebiyatŞiirlerimiz

İstanbul’un Fethi

 

İstanbul’un Fethi

Yüzbin er haykırıyor: “Ya Cennet, ya istanbul!”
Açıl istanbul açıl, nurlu şafaklı tan bul.
Zafere koşuyorlar, atlılar ve yayalar,
Akına katılıyor, dervişler, evliyâlar.
iman-Teknik-Sabırla karadan yüzer gemi,
Denizde koşar kır at, azıya alır gemi.
Akşemseddin kupkuru toprağa diz çöküyor,
Allaha el açıyor, hıçkırıp yaş döküyor,
Genç Hünkâr da el açıp Haktan zafer diliyor,
Hak nasip etmeyince birşey olmaz, biliyor.
Toplar tekrar vuruyor, sur titriyor, eriyor,
Manzaradan belli ki, bir çağ sona eriyor.
Hilâl, bahar yaşarken, haçlıda bir hazan var,
Dün çan çalan şehirde bugün artık ezan var.
Mehmedlerden bir Fâtih, Hasanlardan bir Ulu,
Bu orduya yakıştı fethetmek istanbul’u…

 

M. Halistin Kukul

 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 9