Kültürümüz

Biz Osmanlılar az konuşur, çok iş yaparız:

*Ahmet Refik

Macar kralı olarak seçilen Prens Jean Zapolay, Avusturya’nın zulmünden kurtulmak için, Osmanlı devletine tabi olmak istiyordu. Bunun için İstanbul’a iki elçi gönderdi. Elçiler önce Vezir-i Azam İbrahim Paşa ve Ayas Paşa ile görüştü. İbrahim Paşa elçilere:
“Bu âna kadar pek çok kısmı harâb olan Macaristan’ın bizim için bir menbâ-i servet(maddi değer) teşkîl edemiyeceğine şübhe yok. Fakat hükümdârınız Pâdişâhımıza, dehâlet(sığınma) itdiği takdirde, hasmınız olan Ferdinand’ı perişân ider ve bütün memleketlerini atlarımızın ayakları altında çiğneriz. Hatta Gritti’nin müdâhalesi olmasa idi, şimdiye kadar hükümdârınızı da, Ferdinand’ı da perişan ederdik. Bu bizim içün pek kolay bir iştir. Bir koldan ben, bir koldan Ayas Paşa memleketinize yürümüş olsak, iki hükümdârın da perişan olacağına emin olunuz. Mamâfih ne zaman lüzûm görülürse, bunu yine icrâ edeceğiz. Budin’i yeni bir İstanbul hâline koyacağız. Zannedersem, çok söz söyledim. Biz Osmanlılar az söyler, çok iş görürüz. Zaptettiğimiz yerleri bir daha elden çıkarmayız. Bunları’n bizden istirdâdî(geri alma) içün kollarımızı kesmek îcâbider.”

İlgili Gönderiler

1 / 62