MakalelerMedeniyetimiz

Unutturulan Tarihimiz, Coğrafyamız, Dilimiz…

B

ir aylık parası kaldığı iddia edilen Yunanistan, sessizce “Bulamaç” ve “Keçi” adalarını işgal etmiş. Bizim kamuoyu bu aralar başka şeylerle meşgul edildiği için  durum müsait. Su uyur düşman uyumazmış.

Didim’in yakınlarındaki adaları biz yeni duyuyoruz ama; alim, şair, haritacı ve nakkaş kaptanımız Piri Reis, 16. yy. da “Kitab-ı Bahriye” sinde  iki sayfayla adaları tasvir etmiş. İçme suyunun kaynağına kadar. 
Neden nakkaş dedik? 2002 yılında Ulusararası Türk Kültürü kongresinde Piri Reis’in esrarengiz haritası bir grafik Şaheseri olarak takdim edilmişti de ondan.
Kitabın tıpkı basımı 1935 yılında Devlet Basımevi tarafından yayınlanmış. Sahaftan aldığım 1973 yılında Deniz Harb Okulu ve Deniz Lisesinin 200. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Tercüman 1001 Temel Eser serisince Yeni Alfabe ile basılmış. 
Devrin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün ve Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Kemal Kayacan’ın önsözleri ile. 
Kitabı çeviren Yavuz Senemoğlu Osmanlı alfabesine yetişmiş ve şimdi hayatta olmadığını tahmin ettiğim  emekli bir deniz  subayı. Önsözde düşündürücü ifadeleri var, kısmen aktarıyorum; 
“Biz Atatürk inkilaplarını benimsemiş, eskiyi de yaşamış, yeniye de uymuş bir nesiliz. Bizim için ana dil olan çocuklarımızın yabancı dilidir. Yanlış bir değerlendirme ile Osmanlı küçümsenen bir varlık oldu. Bir kısmımız kraldan fazla kral taraftarlığı  ederek, Osmanlıdan kalan her şeyi yıkarsak, medeniyete daha çabuk varacağımızı sandı. Bu zan en ağır tesirini dilde gösterdi. Bugün arşivlerde beş milyondan fazla vesika vardır ki, henüz özünün ne olduğu bile öğrenilememiştir. Biz, daha dün yaşayan yazarlarımızı, Ahmet Haşim’i bile yeni Türkçeye çevirirken, Fıransızlar Monteyn’i n 400 yıl önceki dilini  bugünkü Fıransızca’ya çevirmeye kıyamıyor veya cesaret edemiyor.”
 Böyle demiş Yavuz Senemoğlu. Aklıma “Söylev” geldi. Nutuk kelimesi atılsın,  Arapça . Yeni nesil “nutkum tutuldu” ifadesini anlamasın! Ne olmuş yani? Arı, duru (!) tadı tuzu kaçmış bir dille Atatürk’ü tarihe gömmenin başka bir yolu. Akil adamlar ve hanımlar öyle lüzum gördü. Ama kimin izni ile?
 Meraklıları “Kitabı Bahriye” yi Sahaflarda bulabilir, bizden söylemesi.

Sevim Nazan

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17