Kültürümüz

Türkler

*Halime Gürbüz
Adolf Hitler’in kumandanlarından biri sorar:
“Türklere neden saldırmıyoruz?”Bu soru üzerine Hitler şöyle der:

“Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir… Yoksa 1 tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır!”
     ***
Napoleon Bonaparte der ki:
“İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.”
     ***
Kurtuluş Savaşı’nın Türklerin zaferiyle bitmesi üzerine Gandi dedi ki:
“Haydi beni bir daha tutuklayın İngilizler! Ama görüldü ki tutuklama ve öldürmeyle iş bitmiyor! İşte Türkler, kendi cenaze merasimi için hazırlanan tabutlarını, sahiplerinin başlarına geçirdiler!”
     ***
“Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.” Lord Byron
     ***
“Bir Türk diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.” Alman General Helmuth von Moltke
     ***
“Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır; tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz!..” Alman İktisatçı Fritz Neumark
     ***
“Türklerle dost ol ama sakın düşman olma.” Gianni De Michelis
     ***
“Türkler sokakta rastladıkları yazılı kâğıda ve güle basmazlar; yerden alıp bir duvarın üstüne veya dibine koyarlar.” Busbecq
     ***
“Şecaat ve cesaret bakımından Türklerden üstün, büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.” Arap Tarihçi İbn-i Hassul
     ***
“Türkleri kudretsiz bırakmak için dünya durdukça onlara uygulanacak tek ezme tarzı şudur; parçala kolay yutarsın, Türk başka türlü yenilemez!” Han Gan Kue
    ***
“Türkleri maddeten ezmek mümkün değildir. Çünkü Türkler sabırlı, mukavemetli, mağrur ve izzet-i nefisli insanlardır. Bu hasletleri dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, amirlerine itaat duygusundan ileri gelmektedir. Bu sebeple, evvela Türklerde itaat duygusunu kırmak, manevi bağlarını koparmak, dinî metanetlerini zaafa uğratmak gerekir. Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri zafere götürecek asıl kudretlerinden sıyıracak, onları maddi kuvvetle yenmek mümkün olacaktır.” Patrik Gregorius
     ***
Yüzyıllardır dünya bize TÜRK dedi. Türk deyince Müslüman’ı, Müslüman deyince Türk’ü kastetmişlerdir… Bütün yukarıdaki sözler, bizim kendimize Türk dememizi ırkçılık olarak addedenlere ve hâlihazırda siyasi, mali, kültürel entrikalar çevirenlere gelsin…

İlgili Gönderiler

1 / 62