Haberler

Emir Buhari Tekkesi Yenilendi

E

mir Buhari Tekkesi, Nakşibendi tarikatını İstanbul’a getiren ve “Emir Buhari” olarak anılan Buharalı Şeyh Ahmet Efendi (ö:1516) tarafından 1512-13 (H.918) yılında kurulmuştur. 
Mülkiyeti Vakıflar İdaresi’ne ait olan tekke yapısı, 2005 yılında tahsis edildiğinde sadece 3 duvarı ayakta kalmıştı.
Atik Mustafa Paşa Mahallesi’nde, yer alan Emir Buhari Tekkesi’nin bahçesi içerisinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde tekkenin yanında birde haremlik selamlık binasının temellerine rastlanmıştır. Fatih belediyesi bu binayı da aslına uygun bir şekilde tekrar inşa etmiştir.
Kuzeybatı bölümü selamlık, güneydoğu kısmını da harem olarak taşarlanmış yapının bu iki ayrı bölümü tek yapı içindedir. Harem bölümünün doğusunda, bitişik olarak bir çamaşırhane yer almaktadır. Çamaşırhanenin doğusunda bir hazire, hazirenin doğusunda ise bir bahçe bulunmaktadır. 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74