Kafkasya - KırımMakaleler

Dağıstan’dan Anadoluya Göçler

Dağıstan’dan esas büyük göç Şeyh Şamil’in teslim olmasından
sonra kara ve deniz yolu ile, çok zor şartlarda yapılmıştır.

İlk gurupta Çeçenlerden 5000 bin aile göçe zorlanmıştır.
1865 yılında göç eden bu aileler,

Kunduk Musa ile Res’ül-ayn bölgesine 1200 aile; Sivas civarında; Şarkışla, Aziziye, Elbistan bölgelerine 47
aile; Amasya bölgesine 25 aile;Halep, Çardak bölgesine 90 aile; Adana bölgesine 46 aile; Erzurum-Muş bölgesine 14 aile; Hınıs bölgesine 24 aile; Kars bölgesine 47 aile olarak dağıtılmışlardır.

Bu hicret edenlerin 300 bin kadarı Rumeli bölgesine
(Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Dobruca)’ya kadar yerleştirilmişlerdir.

Geri kalan ortalama 700 bin kadar nüfustan, Ürdün, Şam,
Halep dışında Anadolu’ya iskan edilenlerin miktarı 600 bini aştığı tahmin
edilmektedir.

Şam’a 25 bin, Kıbrıs’a 10 bin göçmen yerleştirilmiştir.

1864 yılında Rumeli’ne göç eden göçmenlerin sayısı 20 bin
hane olup nüfusları 70 bini buluyordu.

Bunlardan; 5000-6000’i Edirne ve İslimiye tarafına, 6000’i
Vidin eyaletine, 12 bin hane Niş, Sofya, Karlofça’ya, Lofça’ya 7500 hane;
Niğbolu Ziştivu’ya 3.000 hane gönderilmiştir.

Bundan sonra buralara ayrıca 50.000 kadar daha gönderilmesi
hesaplanmıştı. Genel olarak Rumeli’ye gönderilen göçmen sayısı 175.000 bin
kişiye yükselmiştir. Henüz Kafkasya’dan göç başlamadan önce Kırım ve Kazan
göçmenlerinden Rumeli’nin muhtelif yerlerine yerleştirilenler olmuştur.

Rusya’dan Gelen ve Osmanlı İmparatorluğunuzun Çeşitli
Bölgelerine Yerleştirilen Kafkas Göçmenleri:

Yerleşme Bölgesi:

Nüfus Miktarı:

Yerleşme Bölgesi:

Nüfus Miktarı:

Kars

5.000

Ankara

60.000

Bitlis

2.500

Konya

12.000

Muş

2.500

Bolu

32.000

Erzurum

3.000

Antakya

1.500

Mardin

1.000

Afyon

5.000

Gümüşhane

1.000

Eskişehir

14.000

Gaziantep

17.000

Sakarya

35.000

Sivas

49.000

Kütahya

3.000

Samsun

60.000

Bilecik

1.000

Amasya

6.000

Kocaeli

15.000

Tokat

33.000

Burdur

10.000

Hatay

1.500

İstanbul

100.000

Adana

13.000

Denizli

1.500

Sinop

10.000

Manisa

2.000

Çorum

16.000

Aydın

9.000

Yozgat

7.000

Çanakkale

10.000

Mersin

1.000

İzmir

10.000

Kırşehir

2.000

Kastamonu

5.000

 1877 – 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra Balkanlardan ve
Rusya’dan Gelen Göçmenler:

Hane Adedi

Nüfus

İskan Edildikleri yer:

10.000

50.000

Halep, Zoz Sancağı bölgesine
(Çerkez ve Tatar, Nogaylar)

  5.000

25.000

Arabistan ve Şam’a

  2.000

10.000

Adana’ya

  2.000

10.000

Konya’ya

  1.000

  5.000

Kastamonu’ya

  2.000

10.000

Kıbns’a

  1.000

  5.000

Ankara’ya

     100

     500

Cezayir’e (Bahrisefid)

     900

  4.500

Samsun ve Amasya bölgesine
dağıtılmışlardır.

Cafer Barlas

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 242