Dil ve EdebiyatŞiirlerimiz

Bozgun

Müslüman’ı, Türk’ü düşman sürümüş
Altın dağ üstüne duman bürümüş
Ruhlarla melekler ufka yürümüş;
Başını çevirip bakan kalmamış,
Tanrı korkusunu duyan kalmamış:

Ağla, gözüm ağla! Hicran yaraşır,
Vatansız erkeğe, zindan yaraşır!

Hak güneşi midir karşımda batan? 
Nazlı ninem midir yerlerde yatan?
Sen misin, sen misin ey garip vatan!?
Ellere satılmış ırzın, yaşmağın,
Harab edilmiş otağın bağın:

Ağla, gözüm ağla hicran yaraşır,
Erkeksiz vatana düşmen yaraşır!

Ey öksüz ocağım, zavallı ana!
Kıydılar mı sana kıymadan cana?
Kara mı sürüldü eski bir şana?
Rabbin mekânına sanem asılmış,
Bembeyaz alnına neler yazılmış!

Ağla, gözüm ağla! Figan yaraşır!
Kaygusuz imana hüsran yaraşır! 

Ne ettiler sana, ne oldu bana?
Kulağımı verdim urulan çana,
Bir gariplik geldi, çöktü her yana,
İslam diyarında Kuran ağlıyor;
Kuran’ı başında, Turan ağlıyor!

Ağla, gözüm ağla figan yaraşır,
Bülbülsüz bağına hazan yaraşır! 

Rumeli tutuştu, vatan dağıldı, 
Türk kuzularına altın ağıldı ,
Can memelerinden kanlar sağıldı.
Kucağını açıp saran nerede?
Ertuğrul’un oğlu Osman nerede?

Ağla, gözüm ağla hicran yaraşır!
Goncasız bülbüle figan yaraşır!

Utan ey Türkoğlu, halinden utan!
Bunu mu diledi senden Kayı Han?
Böyle mi emretti ulu yaradan?
Hüdavendigârı soran yok mudur?
Fatih türbesine varan yok mudur?

Ağla, gözüm ağla hicran yaraşır!
Kurumuş sineye al kan yaraşır! 

Mabedler değişmiş, atılmış kitap! 
Ne hanüman kalmış, ne de bir ahbab?
Cebr ile katılmış zemzeme şarab?
Kalmamış mı duyan, ağlayan, ölen?
Her tarafı sarmış sevinen, gülen! 

Ağla, gözüm ağla figan yaraşır!
Kör olası göze tuğyan yaraşır!

Akan sularından kanlar çağlıyor;
Tütmeyen ocaklar vicdan dağlıyor,
Çoluk, çocuk, gelin, civan ağlıyor,
Düşmen bayrağını yırtan ararım, 
Namus ocağını kuran ararım,

Ağla, gözüm ağla! Figan yaraşır!
İmansız cihana tufan yaraşır!

Aka Gündüz

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 9