Balkanlar - RumeliMakaleler

Ulahlar’ın Sultan Abdülhamid Han Sevgisi

S

ultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı Devleti’nin başında bulunduğu 33 sene boyunca bütün Müslüman ve Hıristiyan ahali âdil, müşfik, merhametli bir idare altında huzur içinde yaşamıştır. Bu sebeple Hıristiyan unsurlar da Abdülhamid Han’ı severlerdi.

Buna bir misal olarak Makedonya’da yaşayan Hıristiyan bir toplum olan Ulah’ları verebiliriz. Abdülhamid Han Ulah’ların da hak ve hukuklarını korumuştu.

Sultan Abdülhamid Han’ı çok seven Ulah’ların millî şairi Constantin Belematce (1844-1932) Manastır’ın Maloviçte köyünde doğdu. Çağdaş Ulah şiirinin kurucularındandır.  Yazmış olduğu Ulahça Sultan Abdülhamid Han Marşı (İmnul Sultanlui Abdülhamid II) Ulah’lar tarafından söylenmekteydi.

Bu şiir ilk defa Manastır’da 1903-1908 yıllarında “Lumina” (Aydınlık) adlı derginin 1903 yılına ait birinci sayısının 3. sayfasında yayınlanmıştır. Bu şiiri Türkçeleştirme çalışmasında elimizden geldiği kadarıyla onun kafiye ve veznini de korumaya çalıştık.

Ulahça Sultan II. Abdülhamid Han Marşının Türkçesi aşağıdadır. 

Sultan II. Abdülhamid Marşı

Sen, ulu ve haşmetli
Muzaffer Sultansın,
Huzurunda neşeli
Şarkımızı duyansın!

Sendendir hürriyet
Ulahlara, millete,
Azametli gayret
Hediyedir devlete!

Ey, Tanrım kudretinle
Koru şâhımızı
Sonsuz merhametinle
Osmanlı tahtımızı!

Bin borazanla gürler
Ulah’ın ülküsü
Padişaha ömürler
Diler Ulah türküsü!

Bin yıl yaşa Sultanım
Ünlü, şanlı ilhan,
Sultanların Sultanı
Abdülhamid Kağan!

 

Avni Engüllü

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28