Dil ve EdebiyatTürk Dili

Türkiye’de Kullanılan Uydurukça Kelimeler Türk Dünyasında Yok

O

smanlı Devleti zamanından günümüze kadar kullanılan ve Cumhuriyet döneminde Türkiye Türkçesine  giren yeni kelimeler ile Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur lehçelerindeki bugün kullanılan kelimeler  aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.

Türkiye dışındaki Türk lehçelerinin kelimeleri, Kültür Bakanlığı tarafından neşredilen “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü”nden;  “Uydurma Türkçe” bölümündeki kelimeler ise, D. Mehmet Doğan tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilere tavsiye edilen “Büyük Türkçe Sözlük”ün 10. baskısından alındı.

 

Bu cetvel incelendiğinde açıkça görülüyor ki, Türkiye dâhil diğer bütün Türk lehçeleri arasındaki kelimeler hemen hemen birbirinin aynısıdır. Türkiye Türkçesine Cumhuriyet döneminde sokulan kelimelerin hiçbirisi diğer Türk lehçelerinde yoktur. Yani, bu kelimeler uydurma kelimelerdir.

Mehmet Can

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 128