Kafkasya - KırımMakaleler

Türkistan Yolu Nasıl Kesildi?

İki Parça Azerbaycan

A

nadolu’yu
binbir yerinden vuranlar, onu bütün Türk dünyasından da koparmaya çalıştılar.
İşin hazin tarafı, Doğu ve Batı dünyasının bu büyük tuzaklarından haberdar
olmayışımızdır.

Mesela,
Ermenistan sınırları tesbit edilirken, dünyada görülmemiş bir düzenlemeye
gitmişler. Ermenistan’ı getirip Azerbaycan toprakları ortasına bir hançer gibi
sokmuşlar. Nahcıvan bir tarafta kalmış, Gence, Karabağ, Bakü bir tarafta.
Aralarına Ermenistan toprakları uzatılmış.

Bu ne
demektir? Bu Türkiye’nin Azerbaycan ve Türkistan dünyasından koparılması
demektir. Biz bu faciayı 1990 yılında Rus İmparatorluğu yıkıldıktan sonra fark
edebildik.

Mesela
Türkmenistan’a veya Kazakistan’a gidecek Türk TIR’ları, İğdır’dan geçip
Nahcıvan toprağına girdiler. Nahcıvan Azerbaycan’ın batısında kalan bir şehir.
TIR’larımız Nahcıvan’dan doğuya doğru yola çıktıklarında Ermenistan sınırına
geldiklerinde durduruldular.

Azerbaycan’a
ve Türkistan’a geçemediler. Güneyden gitmek istedikleri zaman karşılarına İran
çıktı. Kuzeye yöneldiklerinde, Gürcistan askerleri önlerini kesti.
Şoförlerimiz, binbir sıkıntıyla çırpındılar. İstanbul’dan Kazakistan’a dokuz
günde mal götürebilecek bir TIR, yabancı sınırlar önünde dokuz ay kavrulup
durdu. Rüşvet, gasp, zulüm, ölüm gölgemiz oldu.

Bu
rezil oyunu daha iyi anlatabilmek için şöyle bir örnek vermeliyim. Düşününüz ki
Anadolu topraklarının tam ortasında, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar uzanan “Okakinov!” isimli başka bir devlet var.
Bir İstanbul veya Bursa Türk’ü, Erzurum’daki bir akrabasının yanına gidemiyor.
Kars’tan veya Van’dan yola çıkan bir kamyon, Eskişehir’e, Edirne’ye ulaşamıyor.
Böyle iki parçalı devlet olabilir mi?

Yavuz Bülent Bakiler

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17