Dil ve EdebiyatTürk Dili

Türkçe, İmparatorluk Dili

T

unus hükümeti, Türkiye ile Tunus arasında uzun asırlar süren müşterek bir hayatın varlığı ve bugün de Türkiye’yle münasebetleri geliştirmek için eğitim kurumlarına seçmeli ders koyma kararı almış.  Bu son zamanların en güzel haberlerinden biridir. Birçok vesileyle olduğu gibi Osmanlı devlet yönetimine lisan mevzuunda da çok iftiralar edildi. “Bakın, dediler, Cezayir’de Tunus’ta vs. Fransızlar kısacık kaldıkları halde dillerini öğretmişler. Osmanlılarsa Türkçeyi öğretmemiş.” 

Hatta bazıları, Osmanlıyı Türk düşmanı ilan etmek gibi sapık düşüncelere bile kapılıyordu. Herhangi bir araştırma yapmadan kendi zannını gerçek gibi konuşunca yanılma kaçınılmazdı. Devlet-i ali Osman, idaresi altındaki kavimlere kendi dillerini, dinlerini, örflerini yaşama hakkı tanıdığı gibi Türkçe’yi de resmî dil, devlet dili olarak uygulamıştı.  Üst dil Türkçeydi… 
Ancak sonraki zamanlarda İslamiyeti reddetmek, Osmanlıyı reddetmek, tarihi reddetmek, Arapları reddetmek, her komşuyu düşman ilan etmek Ergenekon’un bir devamlılık projesiydi. Mısır’dan Yunanistan’a, oradan Irak’a kadar değişik ülkelere gittiğimizde şunu gördük. Şayet 75 yıl boyunca çevreyle husumetler besleneceğine Türkçe’nin varlığını muhafaza için fikri mesai sarf edilseydi bugün manzara çok farklı olurdu. 

Jetlerin Ege’de “it dalaşı” yapmaları iki komşu millete değil, o uçakları satan devlete yaradı. Osmanlı coğrafyasındaki memleketlerde manzara şudur. Osmanlı teb’ası/vatandaşı insanlar, mükemmel Türkçe bilmektedirler. Ne var ki bunlar, yok denecek kadar azalmış. Onların çocukları ise Türkçe’ye şöyle-böyle vâkıflar. Ama üçüncü neslin dilimizle alakası kalmamış. 

Irak Kürt Muhtar İdaresinde Kürt çocukları, gayet güzel Türkçe konuşuyorlar. Türkçe’ye ilgi yüksek. Onun gibi Arap ve Balkan ülkelerinde de Türkçe gözde. Son asırlarda dünyadaki ikinci dil, Fransızca ve Almanca’ydı. Ardından önce İngiltere’nin bilahare de ABD’nin cihan devleti olmaları sebebiyle İngilizce onların yerini aldı. Doğuda da Rusça aynı mevkide.  Şimdilerde ise Türkçe, yeniden yükselen değer. Bu değer daha da gelişecek. Devletin buna dair siyaset geliştirmesi ve var olan siyaseti çoğaltması gerekir.  Dil köprüdür.  Dostluklara açılır. 

Rahim Er

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 128