Dil ve EdebiyatTürk Dili

S.Ahmet Arvasi’ye Göre Yabancı Dil Eğitimi

S
.Ahmet Arvasi’nin üzerinde durduğu önemli hususlardan biri de yabancı dil meselesidir. O, yabancı dilden ziyade kendi öz dilimiz olan Türkçe’ye daha çok ağırlık verilmesini istemektedir. Bu konudaki görüşlerine yer vermeden önce, dile bakış açısını ortaya koymak yerinde olacaktır. Arvasi’ye göre dil, milli bir müessesedir. Milletin ihtiyacından doğmuş, milletle birlikte gelişmiş, milletle birlikte yaşamış, milli tecrübeye bağlı olarak zenginleşmiştir. Dil, milletle bütünleşen ve milleti bütünleştiren bir içtimai müessesedir.

Arvasi yabancı dil öğretirken milli dile yabancı kalınmamasını ve bu çalışmanın mili dille birlikte yürütülmesini istemektedir: 

“Yabancı dil öğretimi ile ilgili en büyük tehlike, bir milletin kendi anadilini ihmal etmesi veya ikinci plana atmasıdır. Bir milletin yabancı dil öğretimine önem vermesi başka şeydir, kendi dilini inkâr veya ihmal etmesi yine başka şeydir. Bu konuda, muhtaç olunan dengeyi sağlamak başlı başına önemli bir problemdir.  Fakat, güçlü ve başarılı bir yabancı dil öğretimi politikası ile birlikte güçlü ve başarılı bir milli dil politikası gütmek mümkündür. Bunun için, ilk ve temel prensip olarak bütün tahsil kademelerinde, eğitim ve öğretimin Türk dili ile yapılması şartına ısrarla bağlı kalınmalıdır.”
Arvasi milli dile önem verilmesini isterken aynı zamanda bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmasını da gerekli görmektedir: 

“Milli dil, tarihi rotasını kaybetmeden akademik çalışmalarla desteklenmeli, zenginleştirilmeli, bir ilim, fikir, sanat dili olarak geliştirilmelidir. Yabancı dil öğrenmek başka, milli dile yabancılaşmak başka şeydir. Yabancı dil öğretiyorum iddialarıyla ortaya çıkıp milli dili ikinci plana iten politikaları benimsemek mümkün değildir.”

Arvasi burada yabancılaşmak tabirini kullanmaktadır. Ona göre yabancılaşma “bir insanın veya insan grubunun kendi tarihine, kültür ve medeniyetine, içinde yaşadığı topluma ve toplum değerlerine uzak düşmesi demektir. Bir millet için en büyük tehlike, milleti teşkil eden birimlerin, milli kültür ve medeniyet değerlerine yabancılaşmasıdır.”

Dil bir milleti millet yapan değerler arasında yer aldığından dolayı, dilimizi ihmal edecek şekilde yabancı dile ağırlık verilmesi Arvasi’nin ifade ettiği gibi yabancılaşmayı beraberinde getirecektir. 
Ancak buraya kadar ortaya konan düşüncelerden Arvasi’nin yabancı dil eğitimine karşı olduğu anlaşılmamalıdır. O, asla buna karşı değildir. Arvasi’nin kabullenemediği husus, yabancı dile verilen önemin kendi öz dilimiz olan Türkçe’ye verilmemesi, dilimizin ihmal edilmesi ve ikinci plana atılmasıdır. 

Doç.Dr. Şuayip Özdemir

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 128