TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Murad-ı Veli

S

eyiddir. Babası Aliyyül Büka, Türkistan’dan hicret edip Hicaz-Şam-Urfa yoluyla Çankırı’ya gelip yerleşmiş mübârek bir zâttır. Hacı Murad-ı Veli 1229’da Türkistan’ın “Sayram” kasabasında dünyaya gelmiş Horosan erenlerindendir. Hacı Bektaş-ı Veli’den hilafet almış ve uzun süre eski köyde yaşamıştır. Kalecik Tekfuru’nun zulmüne uğrayarak bugünkü Çankırı’nın Eldivan ilçesi Seydi köyündeki türbesinin bulunduğu yere gelip yerleşmiştir. Burada on yedi yıl çevreden gelenlere ders vermiştir. 

1307 yılında vefat etmiş ve buradaki türbesine gömülmüştür. Çocukları da babaları gibi âlim yetişmiş ve halkın irşadı ile meşgul olmuşlardır. Türbesi cami ile beraber olup aynı bina içerisindedir. Horasan erenlerinden ve Seyyid olması hasebiyle çok kimse tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7