Haberler

Himalayalar’da Keşmir Türkleri

P

akistan’ın en kuzey noktasında Himalaya dağlarının
eteklerinde bulunan Keşmir Özerk Yönetimi olarak adlandırılan bölgede Orta
Asya’dan göç etmiş binlerce Türk ailesi yaşıyor.

Türki“, “Osmani” gibi soyadları
taşıyan Türk asıllı Keşmirliler’in 10’uncu ve 15’inci yüzyıllarda bu dağlık
araziye yerleştiği sanılıyor. Hindistan Keşmiri’nde ise 300’den fazla Türk köyü
olduğu ifade ediliyor. Keşmir Türkleri’nin soylarının Emir Timur’un askerlerine
kadar uzandığı ifade ediliyor.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74