MakalelerMedeniyetimiz

Hayvanlara da Tatil Yaptıran Medeniyet: “Osmanlı”

O

resimsmanlı Devleti’nde hayvan hakları da teminat altına alınmıştı. Hayvanlara tatil izni veriliyordu. Aşağıda bu husustaki bir fermanı okuyacaksınız.

İstanbul Kadısı Faziletli Efendi,

İstanbul’da bulunan iskelelerde kömür, kereste, kireç, zahire, taş ve diğer gerekli malzemelerin taşınması için kullanılan atların ve taşçı eşeklerinin her gün güneşin doğuşundan ikindi vaktine kadar çalıştırılmaları ve Cuma günlerinde bütün gün tatil yaptırmaları, yüklerini gerekli yere götürdükten sonra geri dönerken onların üzerine binilmesini engellemek için semerlerinin üzerine yarım vukiyye demirden çivi konulması öteden beri yürürlükte ve geçerli olan bir düzen olduğu halde; bir süreden beri, bazı kişilerin sonra da zahire ve bazı diğer şeyleri yükledikleri görülmüş ve ihbar edilmiştir.

 Şimdi, bir an önce gerekli kişilere, bundan sonra, eski düzenlerinde olduğu gibi, atlarına ve eşeklerine, gün doğumundan önce ve ikindi vaktinden sonra odun, kereste veya başka bir şey yüklememelerini, Cuma günü tam gün tatil yaptırmalarını, geri dönüşte onlara binilmemesi için semerlerinin üzerine konulan demiri çıkartmamalarını sıkı bir şekilde tembih etme işine girişiniz! Siz de devamlı konuyu takip ediniz! diye buyuruldu.

 Kaynak: 10 Zilkade 1239 (12 Temmuz 1824)-İstanbul Kadılığı, Sicil 154, Varak 23 (II. Mahmut Devri)

Sadık Albayrak

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 19