Balkanlar - RumeliMakaleler

Gerçek Tehcir

K

osova-Makedonya-Selanik arasında Vardar Ovası göçlerde anayol idi. Osmanlının 1831 sayımına göre Balkanlar’daki nüfusun yüzde 37.5’i Müslüman idi. Batılı ülkeler, Hristiyanları isyana teşvik etmeden önce cami-kilise-sinagog yan yana ve huzurlu idi.

Balkanlar’ın huzurunu Hristiyan Batı bozdu. Osmanlı’daki 2 siyasi partinin yüzünden Osmanlı ordusu Balkanlar’da her cephede hezimete uğradı. Sultan Abdülhamid Han zamanında Türk ordusu Atina’ya girmek üzere iken Batılı devletlerin ricası ile durdu. 

Osmanlıya ilk isyan 1820 yılında Mora Yarımadası’nda Fener Ortodoks Rum Kilisesinin teşviki ile oldu. Ve Türklerin tamamına yakını katledildi. George Finlay 1861 tarihli ve Alison Phillips 1897 tarihli eserinde Türklere yapılan katliamları detaylı olarak anlatmıştır… Bulgaristan bağımsız olduğunda Müslümanların sayısı Hristiyanlardan fazla idi. Özellikle Selanik, Manastır ve Kosova’da Müslümanların sayısı fazla idi. Girit’te 1821’de Müslümanların sayısı 160 bin idi.

1908’de Avusturya’nın Bosna Hersek’i ilhakı ile Boşnaklar kafileler halinde Anadolu’ya göç ettiler. 1995’te Sırpların Kosova’da katliamında on binlerce kişi ölmüş, 1 milyon kişi mülteci olmuş, 121 bin ev yıkılmıştır. Bosna’da 250 bin Müslüman öldürülmüş, 2 milyon kişi göç etmiştir. Rusya’da komünizm ihtilalinin gerçek lideri Troçki gazeteci olarak Bulgarların evleri basıp çocuk, kadın dahil herkesi öldürdüklerini yazılarında ifade eder. İstiklal Harbinden sonra Lozan gereği mübadele ile Yunanistan’dan 500 bine yakın Türk, Türkiye’ye göç etmiştir. (Rahmetli annem, babam, dayım, halam, teyzem) bu göçlerle Türkiye’ye gelmiştir. 

Anadolu’daki 1.5 milyon Rum, çoğu Türk asıllı Ortodoks Yunanistan’a mübadele ile gitti. Devamlı “öteki” muamelesi gördü. Ayrıca 1923-1950 arası 300 bin kişi Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. 1950-51 yıllarında 155 bin, sonraki yıllarda 300 bin kişi, 1989’da 310 bin kişi Türkiye’ye kaçtı, sığındı. Bu 310 bin kişinin sonradan çoğu Bulgaristan’a geri döndü. Sırbistan’da 1923’ten İkinci Dünya Savaşı’na kadar 120 bin kişi ve 1968’e kadar 175 bin kişi göç etti. 1923-60 arası Romanya’dan 120 bin kişi göç etti. Mübadele dışında kalan Batı Trakya Türklerinden en az 50 bin kişi Türkiye’ye göç etti. Balkanlar’da, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan’da göç edemeyip öldürülen Müslümanların sayısı milyonlarla ifade edilmektedir… 

M.Necati Özfatura

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17