MakalelerMedeniyetimiz

Cephede Bayram Namazı..

M

art ayında bulunmamız hasebiyle, bugün yine Çanakkale Harbi’nin devam ettiği günlere götüreceğiz sizleri… Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu… Ramazan Bayramına bir gün kalmıştı… Cephe kumandanı Vehip Paşa, 9’uncu Tümen’in genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde istemeye istemeye şunları söyledi:

– Hâfız, yarın Ramazan Bayramını idrak edeceğiz inşallah! Asker toplu olarak  bayram namazı kılmak istiyor. Ne dediysem, vazgeçiremedim. Ancak böyle  bir şey, pek tehlikeli; yani senin anlayacağın, düşmanın arayıp da  bulamayacağı toplu bir imhâ fırsatı olur. Münâsip bir dille bunu erata  sen anlatıver!..
İmam Efendi, Paşa’nın yanından henüz ayrılmıştı ki, karşısına nûr yüzlü bir zât çıktı ve;

-Evlâdım! Sakın ola askerlere bir şey söyleme! Gün ola hayır ola; Allahü teâlâ, nasıl dilerse öyle olur, dedi.

Ertesi  sabah, herkesi hayrette bırakan İlâhî bir tecellî yaşandı. Gökten  hevenk hevenk bulutlar indi ve gönlü Mevlâ’ya kulluk aşkıyla dolup taşan  mü’min askerlerin üzerini kapladı. Onları dürbünle gözetleyen düşman  kuvvetleri, artık bembeyaz bulutlardan başka bir şey göremez oldu…
O sabah bambaşka bir mânevî heyecan içinde kılınan bayram namazında  alınan gür tekbirler, dalga dalga etrafa yayılıyor, semâya  yükseliyordu… Nûr yüzlü ihtiyar zât, Fetih sûresinden bir kısım âyet-i  kerimeleri tilâvet ederken, askerlerin gönüllerinden taşan Kelime-i  tevhid sesleri, birer îman sayhası hâlinde düşman saflarından bile duyulmaktaydı…
İşte, tam da bu esnada İngiliz kuvvetleri  arasında büyük bir kargaşa başgösterdi. Zira muhtelif İngiliz  müstemlekelerinden kandırılarak toplanıp getirilmiş bulunan bir kısım Müslüman gençler, yine kendileri gibi Müslüman bir milletle  savaştıklarını, işittikleri tekbir, tehlil ve tevhid seslerinden  anlamışlar ve bunun üzerine isyan etmişlerdi. Ne yapacağını şaşıran  İngilizler, onların bir kısmını kurşuna dizerek şehit etmişler, diğerlerini de alelacele cephe gerisine çekmek zorunda kalmışlardı…
Güneş balçıkla sıvanmıyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar Çanakkale’yi geçemeyeceklerdi ve geçemediler de!..

Ahmet Demirbaş

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 19