Haberler

Ahıska Türkleri Birlik İçinde

T

ürkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Dünyanın çeşitli ülkelerinden İstanbul’a gelen Ahıskalı Türklerin Temsilcileri 19-20 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul Ceylan Interkontinental Oteli’nde bir araya geldiler ve düzenledikleri istişare toplantısında Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) adına önemli kararlar aldılar.

Alınan kararlar, Türkiye, Gürcistan, ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da dağınık olarak yaşayan Ahıskalı Türkleri’n dünü, bugünü ve geleceği için büyük önem arz ediyor…

Dünyanın dokuz çeşitli ülkesinden İstanbul’a gelen Ahıskalı Türk Temsilciler, DATÜB tarafından Ankara’da düzenlenecek olan ilk tarihi Kurultayı’nı 14-16 Nisan 2011 tarihinde yapmayı kararlaştırdılar. Kurultaya Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili Devlet Bakanları, bürokratlar ve Ankara’daki yabancı ülkelerin Büyükelçilerinin davet edilmesi de kararlaştırıldı.

Ahıskalı Türkler, DATÜB’un ilk Milli Meclisini oluşturuyor

Ahıskalı Türkler, toplantıda, ayrıca, DATÜB’un ilk Milli Meclisini oluşturma kararını da aldılar. Bu karara göre, her on bin kişiden bir delege seçilecek. Ancak, istişare toplantısına Türkiye’den katılan Ahıskalı Türk Temsilcilerin teklifi üzerine, ülkelere göre delege dağılımında bazı istisnalar yapıldı…

Ahıska Türklerinin ülkelere göre tahmini nüfus dağılımı ve DATÜB’un ilk Milli Meclisi Delege sayısı aşağıdaki gibidir:

Ahıskalı Türklerin Tahmini Nüfusu:

 Ülkesi                     Kişi Sayısı       Delege Sayısı

1. Kazakistan………………………..180 bin……………………………14
2. Rusya Federasyonu…………..105 bin……………………………9
3. Azerbaycan……………………….90 bin……………………………..9
4. Kırgızistan………………………….51 bin……………………………..5
5. Türkiye……………………………..50 bin………………………………8
6. Özbekistan…………………………40 bin……………………………..3
7. Ukrayna…………………………….11 bin……………………………..1
8. ABD…………………………………..15 bin……………………………..1
9. Gürcistan……………………………2 bin………………………………1

Toplam: 544 bin kişi. 51 Delege.

Bu karara göre, bölgelerinden seçilerek gelecek olan 51 daimi delege, aynı zamanda DATÜB’un Genel Kurulu’nu da oluşturacak. Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) ilk Milli Meclisi, bölgelerinden seçilerek gelecek olan 51 daimi delege ve DATÜB Genel Başkanı  tarafından dışarıdan alınacak olan 4 delegeden, yani toplam 55 delegeden oluşacak.

 Haber: Muhammet İzzetoğlu

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74