Dil ve EdebiyatŞiirlerimiz

Türkmen Kızı

 

Türkmen Kızı

            Ayırdetti bizi büyük fırtına
           Yârin saçı kırbaç olmuş sırtına.
Gülyüzünden tâ içerin görünür
Ardınsıra kutlu aşka yürünür
Seni seven günahından arınır
           Türkmen kızı kurban olam ben sana.
           Ben düşeyim senin cümle tasana.
Dudağına değen zehir ballanır
Ak duvağın yanağında allanır
Pırıl pırıl göz yaşınla pullanır
           Her güzellik sana Hak’tan vergidir
           Gökçekliğin hurilerin dengidir.
Değme yiğit gibi ata binişin
Şimşek çakar gibi yere inişin
Şahin misâl meydanlarda dönüşün
           otağına giremedim Türkmenim
           Benzerini göremedim Türkmenim.
Adın geçse bir hoş olur içerim
Senin için neyim varsa geçerim
Bu aşkımı her mecliste açarım
           Başörtüsü kırmızılım – beyazlım
           Ben de sana vurulmuşum a nazlım
Milletimi bir tek dilber sanmışım
Her sözümde yalanız O’nu anmışım
“Türkmen” diye ben Türklüğe yanmışım
           Yanmışım hey! Yanmışım oy! Yanmışım!
           Ne hallere dönmüşüm oy! Dönmüşüm.

Ayhan İnal

 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 128