Dil ve EdebiyatŞiirlerimiz

Dünya ve Âhiret Efendimizsin

 

Dünya ve Âhiret Efendimizsin*

 

Bir ülûlemr idin, emrine girdik,
Ezelden biatli Hakânımızsın,
Az idik sayende murada erdik,
Dünya ve Âhiret sultanımızsın…

Unuttuk İlhan’ı, Kara Oğuz’u,
işledik seni gözbebeğimize…
Bağışla ey şefî kusurumuzu,
Bin küsur senelik emeğimize…

Suçumuz çoksa da sun’umuz yoktur,
Şımardık müjde-i sahabetinle…
Gönlümüz ganîdir, gözümüz toktur,
Doyarız bir lokma şefaatinle…

Nedense kimseler anlamaz eyvah!
O kadar saf olan dileğimizi.
Bir ümmî isen de ya Resul-el-Allah!.
Ancak sen okursun yüreğimizi…

Suları tükendi gülabdanların,
Dinmedi gözümüz yaşı merhamet!
Külleri soğudu buhurdanların,
Aşkınla bağrını yakmada millet…

Gelmemiş Türkçe’de «Kıys» ü «Hassan» ın
Yok bizde ne «Bürde» ne «Mualleka»
Yolunda baş veren Al-i Osman’ın,
Lâl ile yazdığı tarihten başka…

Ne kanlar akıttık hep senin için,
O Ulu Kitab’ın hakkıyçün, aziz,
Gücümüz erişsin ve erişmesin,
Uğrunda her zaman döğüseceğiz…

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz,
Can verir cânânı veremez Türkler…
Ebedî hadım-ül Haremeyniniz
Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler…

(*) Birinci Cihan Savaşında Fahreddin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Medine-i Münevvere’yi müdafaa ederken İhtiyat Mülazımı (Yedek Subay)İdris Sabih Bey’in yazdığı şiir.

İdris Sabih

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 10