Dil ve EdebiyatŞiirlerimiz

 
Destanlarda Uyanmak

Namımız seyfullah yazıldı arşa 
Hiç Yakışmaz bize niza eylemek.

İşimiz, ilâ-yı kelimetullâh 
Sancağı altında gaza eylemek.

Her bir ibadetin tehiri mümkün 
Mümkün mü, gazayı kaza eylemek?

Şehit olsak dahi dileriz, Hak’tan 
Dirilip, gazayı kaza eylemek.

Gayemiz: İnsanı cümle mahlûkat
İçre en şerefli a’zâ eylemek.

Müslim, gayrimüslim tebamızı 
Adaletle dizip hiza eylemek.

Yoktur töremizde, hem dinimizde 
Canlı bir nesneye eza eylemek

Lâkin elbet vardır eza edene
Hak ve hukuk üzre ceza eylemek

Muhammed ümmeti olmanın kavli
Her bir işi ona seza eylemek

Türkmenlik değildir bilinmiş ola
Kını kılıçlara koza eylemek

Tanrı buyruğudur Oğuz nesline 
Hakkı yeryüzünde feza eylemek

Maksut gönülleri  İslâma açıp
Hak’tan bir güzelce rıza eylemek.

Nuri Y. Gençosmanoğlu

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 9