Kafkasya - KırımMakaleler

Ukrayna Bizim İçin Neden Önemli?

U

krayna’daki bu gelişmeler bizi de yakinen ilgilendiriyor. Çünkü; Kırım Yarımadası Ukrayna sınırları içindedir ve burada Tatar Türkleri kardeşlerimiz yaşamaktadır. 26 Aralık1917 tarihinde Kırım Tatar Türkleri Milli Kurultayı’nın ilan ettiği cumhuriyet, Rusların işgali sonrası yok sayıldı ve Kırım Yarımadası 23 Şubat1918 tarihinden sonra Ukrayna sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Halen Özerk bir Cumhuriyet olan Kırım, aslında Tarat Türklerinin ana vatanı olmakla birlikte Sovyetler Birliği döneminde Tatar Türk toplumunun sürgünü ve Rusların bölgeye yerleştirilmesi sonucu çoğunluk Rusların eline geçmiştir.  
Ruslar ve Rus yanlısı Ukraynalılar Kırım’ın Ukrayna’dan Bağımsızlık ilan ederek Rusya’ya bağlanmasını istiyor. Sovyetler Birliği döneminde Tatar Türk toplumunun sürgünü ve Rusların bölgeye yerleştirilmesi sonucu çoğunluk Rusların eline geçmiş oldu..   Bizler Kırım’ın Ruslaştırılmasına karşıyız. Bağımsız ve demokratik bir Ukrayna’ya bağlı bir özerk bölge olarak kalmasını istiyoruz.  
Rus kontrolünde bir Ukrayna yerine AB üyesi bağımsız demokratik bir Ukrayna’yı Kırım Tatar Türk Topluluğu ve Kırım’ın siyasi geleceği için hem önemsenmeli hem de desteklemeli. Uluslararası dengeler, Kırım üzerindeki haklarımız ile soydaşlarımız olan Kırım Tatar Türkleri’nin hak ve hukuklarının korunması için bu bir zorunluluktur.
Bu konuda Türk hükümeti uluslararası toplum nezdinde geç kalmadan Kırım için gerekli girişimleri başlatmalıdır. İhmal veya geç kalınması Allah korusun telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurabilir…

Mehmet Koçak

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28