KültürümüzMakaleler

Türkistan’dan Anadolu’ya Yer İsimlerini’de getirdik

T

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’ya gelen Türkler, Türkistan’daki pek çok yer isimlerini de yerleştikleri mahallere verdiler. Bugün Türk boylarının isimleri olan Kayı ve Kınık’a Anadolu’da köy adları olarak pekçok yerde rastlanmaktadır.

Bu hususdaki iki araştırmacımızın tesbitlerini aşağıya okuyacaksınız.

—–

“Yurdumuzda bildiğimiz veya yeni öğrendiğimiz yer adları menşe ve mana olarak dikkatimizi çekmiştir. Araştırmamıza örnek seçtiğimiz Keles, Bursa ilimize bağlı, Uludağ’ın güneyinde coğrafi yapı olarak dağlık karakter gösteren küçük, şirin bir ilçemizdir.

Keles’te dikkati çeken ilk şey insanlardır. Her şeyleri ile Türk dağlı geleneğini yaşatan bu insanların yüzlerinde Orta Asya gurunu görmek mümkündür. Bu sebeble Keles adının nereden geldiğini merak edip araştırdık.

Türkistanlı Türkolog Dr. Baymirza Hayit, Keles’in kelime anlamı ve adın nereden geldiği konusunda şunları söylüyor:

Keles, güney Kazakistan’da bir nehirdir ve Sir Derya’nın sağ ırmağıdır. Uzunluğu 190 km’dir. Karcantau dağından başlamaktadır.

Dr. Hayit ayrıca Keles adında Taşkent’in bir kazasının olduğunu ve Taşkent’teki bir demiryolu istasyonunun adının da Keles olduğunu ifade etmektedir.

Bu ifadeler Keles isminin Türkistan’dan Anadolu’ya gelerek daha sonra Bursa civarına yerleşen Kayı boyu tarafından getirildiği kesinlik kazanmaktadır.”  (Bülent Karaçöl)

 —

“Orta Asya’da dolaşırken karşılaştığımız yer isimlerinin aynılarının Türkiye’de de bulunması ilgimizi çekti.

Talas’ı, Kırgızistan’da ve Türkiye’nin Kayseri ilinde de görüyoruz.

Kazakistan’da Jumbol’un eski adı Talaz, Tavas veya Talas idi. Türkiye’de de Denizli’de Tavas vardır.

Seyhun ve Ceyhun nehirleri Çukurova’ya Seyhan ve Ceyhan olarak getirilmiş.

Yesi (Türkistan) şehri civarında Aras Irmağı bizde Aras Nehri…

Misaller çoğaltılabilir.

Tavas Karahanlılar’ın başkentiydi. Bizdeki Menteşeoğulları demek ki oradan gelmiş.

Kayseri’de ki Dulkadiroğulları beyliği demek ki Talasdan gitmiş.

Seyhun-Ceyhun konusunda ise, Güneydeki Ramazanoğulları Beyliğinin (ailemiz olduğu için) Türkistan’dan geldiğini biliriz.” (Yrd. Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu)

Ömer Ceyhun

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 19