MakalelerTürkistan

Türkistan Şehirleri

K

ürşat Yıldırım’ın araştırması ” Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri” kitabı, Ötüken Neşriyat’ta çıktı. Tanıtım bülteninde: Türkler medeniyet kuran birkaç milletten biridir. Türk hem medeniyet, hemde millet adı olmuştur. Türkler’de medeniyet ve milletin benzemesine ise şehirler büyük rol oynamışlardır. Nitekim şehir, medeniyetin temel taşlarından birisidir.

Bazıları çeşitli ideolojik, siyasi ve psikolojik sebeplerle Türkleri medeniyetsiz ve barbar bir millet olarak gösterme gayreti içerisinde olmuşlardır. Bilhassa“şehir” ile “Türk”ü bir araya getirmemeye gayret etmişler ve Türk’ü bozkırdaki çadırına hapsetmişlerdir.

Bu tahayyüle göre “ barbar” ve “göçebe” olan Türklerin şehirleri olmazdı. Türklük “bozkırlı” ve “şehirli” olmak üzere iki yüze sahiptir. Türk medeniyetinin bir ayağı şehirdedir. Bu kitap Türk’ün şehirli yüzünü ortaya koymak maksadındadır.

Türkistan şehiriyle ilgi en tafsilatlı malumatları Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz. Kitap tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan en eski devirlerden başlamak üzere XVI. yüzyıla kadarki Türkistan şehirlerini incelemektedir.

Editör

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17