Haberler

Türk Birliğine Engel Alfabe Dil Meselemiz Konulu Kitap Çıktı

M

resimehmet Can tarafından hazırlanan “Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz” konulu kitap çıktı. Çalışma hakkında Şair-Yazar Yavuz Bülent Bakiler görüşlerini şöyle dile getirdi.


” Milletimizin, belkde üç-beş binde birtarafından ancak bilinen bu mesele çok önemli. Gaspıralı İsmail Bey, Kırım’da neşrettiği Tercüman gazetesiyle Türk dünyasının “Dilde birlik, Fikirde birlik, İşde birlik” içinde olmasını ilersürdü. 

Bu görüş, bugün de çok önemlidir. Çok doğrudur. Çok faydalıdır. Bu görüşün faydaları, sayılamayacak kadar çoktur. Yalnız, bugün ikiyüz ellmilyondan fazla olan Türk topluluklarının aynı dilde, yanTürkçe ile konuşmaları için, önce alfabe birliği içinde olmaları gereklidir. Alfabe birliği, dil birliğini, dil birliği, fikir birliğini, fikir birliği de, iş birliğinsağlayacaktır! 

Yalnız bilmeliyiz ki, böyle bir beraberliği, yanTürk dünyasının “Dilde, Fikirde, İşde” birliğini, başta Rusya olduğu halde hiçbir Batılı devlet istemiyor. Aksine, büyük devletler, bu birliği bölmeye, parçalamaya çalışıyor!

Her milletin bir alfabesvar. Yaniİngilizin, Yahudinin, Almanın, Arabın, Japon’un, Çinli’nin… yalnız bir alfabesvar. Dünyada dünden bugüne Türk milletinin  28 ayrı alfabesoldu. Niçin? Niçin? Niçin?” 

Not: Kitap, Babıali Kültür Yayıncılığı ve bütün kitapçılardan temin edilebilir.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 5