Balkanlar - RumeliMakaleler

Tuna Vilayeti

B

ulgaristan’ın yine huyu tuttu. Yine Türklerle uğraşmaya başladı. Bir Ay evvel ipe un serme politikasıyla referanduma giderek 3 milyona yakın Türk’ün de vatanı olan Bulgaristan’da haftada 10 dakika Türkçe haberi onlara çok gördü. 

  Bu belli ki bir tahrikti.  Türkiye bu tahrike kapılmadı.  Bu defa başka bir oyun başladı. 1913 yılında Türkiye’den giden Bulgarların 306 mirasçısı için 10 milyar dolar tazminat istiyormuş. İsteğini de 1925 Ankara Anlaşmasına dayandırıyor. Sabah şerifler hayrolsun! denmez mi? Bir asır niye beklemişler? 

  Belli ki Bulgaristan’ın arkasında başkaları var. Ermenistan rolüne soyunduruluyor. Zamanlamaya bakınız. Ermenistan’la daha sulh olma ihtimali doğar doğmaz devreye onu alıyorlar. Diyor ki ya bu tazminat verilir veya Türkiye’nin AB üyeliğini engelleriz. Türkiye’yi 1959’dan beri bekleten AB dünkü komünist Bulgaristan’ı müracaat eder etmez aldı. Herhalde Karadeniz’e açılma uğruna bunu göze aldılar. 

  AB’yi bu eski komünist blok devletleri yıkacaktır.  Bulgaristan ırk olarak Türk bir kavim. Bulgar da Türkçe bir kelime. Fakat Müslümanlıktan mahrumluk onları apayrı bir ırk yaptı. Bulgaristan’ın Osmanlıdaki adı Tuna Vilayeti. Tuna Vilayetinde Bulgar nüfus azınlıkta. Ne var ki ‘93 Harbi ve Balkan Harbiyle Müslüman nüfus buradan tehditle, vahşetle, zulümle uzaklaştırılmıştır.

   Türkler çoğunlukken ikinci sıraya düştüler. Bizim tarihimizde 4 mezalim vardır. Moskof, Ermeni, Yunan ve Bulgar Mezalimi. İlk üçü esas itibariyle tarihte kalmışken, 25 sene evvel Todor Jivkov iktidarında gaddarca zulümler işlendi. Belene Adası vahşetleri, Türk çocuklarına zorla Bulgar adı verilmesi, çocuklarımızın sünnetlerinin, gençlerimizin düğünlerinin yasaklanması hep bu dönemdedir..

   Türkiye ve Bulgaristan savaşın eşiğine gelmişti. Başbakan Turgut Özal, hadiseyi 300 bin Türk’ü Türkiye’ye getirerek çözdü.  Sonraki Bulgar yönetimleriyse Demirel’e Türkiye ile konfederasyona gitme teklifi getirdiler.. Bu olmadıysa da Türkiye Bulgaristan ilişkileri son derecede iyileşti. İş adamlarımız oraya yatırım yapmaya başladılar. Talebelerimiz Sofya’ya üniversiteye gittiler. Muhacirlerimize çifte vatandaşlık verildi vs. 

  Şimdi ise önce Türkçe haber hakkı verilmedi.. Ardından bir asır öncesine giderek tazminat isteği ve tehditler savrulur oldu. Peki aynı yıllarda Bulgaristan’dan zorla göç ettirilen 3 milyon civarındaki Türk’ün hakkı ne olacak? Jivkov zamanındaki mazlum 300 bin Türk’ün hakkı ne olacak?  306 Bulgar’a karşılık 3 milyon 306 bin Türk’ün hakkı var. 

  Ankara Anlaşmasını kendi işlerine geldikleri gibi yorumluyorlar. Komşularıyla sıfır ihtilaf üzerine siyaset yapmaya başlayan Türkiye’ye bu bir ketenpere teşebbüsüdür. Sofya’da hâlâ kafası işler yöneticiler olduğunu düşünmek istiyoruz. AB geçicidir. Fakat Türkiye ve Bulgaristan hep aynı coğrafyadalar.  Barış, birlikte yaşamak, paylaşmak onların vazgeçilmezleridir.
 

Rahim Er

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28