MakalelerTürkistan

Timur Han’ın Huzurunda Pişmanlık Göz Yaşları

B

resim

ağrım yanık yüzüm kara, gönlüm kırık, boynum bükük. Senin ziyaretine geldim, sultanım! Ezilen başım, kısılan ruhum, alevlenen kanım, yanan canım için bu türbene şikayet etmeye geldim, hakanım! 
Yüz yıllardan beri cefa görüp, gam çekerek gelen Türkün kanlı gözyaşlarını eteklerine dökmeye geldim. 
Karanlıklar içinde ışıksız kalan Özbek gözleri için; toprağından sürme almaya geldim. Namusunu kötü kişilerin ayakları altında görünce Türklük kanın kaynar, Müslümanlık hamiyetin taşar, cehennem alevleri gibi saçılır. Lakin kendi güçsüzlüğünü anlayarak dönen, oturan ve kan ağlayan Türkün halini arz etmeye geldim, hakanım! 
Ulu hakanım! Türklük şerefi yağmalandı. Türk için bıraktığınız devlet bitti, Türk adına kurduğunuz hakanlık yağmaya gitti. Türkün namusu, itibarı, imanı, vicdâni zalimlerin ayakları altında kaldı. Türkün yurdu, ulağı, ocağı, Turan’ı yabancı ellere düştü. Türkün hassasiyeti, anlayışı, yolu, idrak kabiliyeti ölürcesine gitti. Senin kılıcınla dünya sahibi olan Türk, huzur içinde bir yatak bulamadı. Senin gücünle dünyanın hocası olan Türk karanlıklara gömüldü. 
Hakanım! Türklüğe hıyanetlik yapanlar, Türk de olsalar kanlarını akıtmak senin mukaddes adaletindir, yatma, kalk! Senin emanetine hıyanetlik yapanları ez, vur, öldür! 
Sultanım! Biliyorum senin o yüksek ve ulu ruhaniyetin benim gibi alçak ruhlu ve himmetsiz bir çocuğunun bu haline kızarak gülmektedir. Biliyorum, bu zamanda senin dalgalı denizlere benzeyen yüreğin, benim gibi yüreksiz bir oğulun bu halinden nefret etmektedir. Çünkü yukarıda söylediğim işlerin hepsine ben sebep oldum, tamamını ben yaptım, senin Turan’ını kendim dağıttım, senin Türk’lüğünü kendim ezdirdim, senin emanetlerine hıyaneti kendim yaptım. 
Ben üç günlük ömrümü huzur içinde yatarak geçirmek istemeseydim bunların hiç bir tanesi olmazdı. Ben elime geçirdiğim kılıcını, çalarak atmasaydım, Turan’ım yağmalanmazdı…! 
Ben yalnız kanlı gözyaşlarımı bu türbene dökmek için değil, kendi günahlarını kabul etmeye geldim, hakanım! Beni bırakma! Ben yalnız günahlarımı kabul etmeye değil, Turan’a verdiğim zararları toplamak için geldim, hakanım. Benden nefret etme!.. 

A. Fıtrat

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28