MakalelerTürkistan

Tarihin En Büyük Türk Kıyımı: İkinci Dünya Savaşı

İ

kinci Dünya savaşı, insanlık tarihinin kaydettiği en büyük kanlı faciadır. Türk âlemi de  tarihinin en büyük insan kaybını bu savaşta vermiştir. 
  Stalin’in komünist Sovyet orduları ile Hitlerin Faşist orduları arasında başlayan bu savaşta Sovyet Rusya, esareti altında bulunan Türkistan, Kırım, Kafkasya, Azerbaycan ve Ahıska’dan 6–7 milyon Türk gencini askere alarak, Hiç bir ciddi eğitim vermeden, ilkel silahlar ile en ön safta cephelere sürdü. Bunların büyük çoğunluğu yurtlarından, yuvalarından çok uzaklarda garip, mazlum ve mağdur olarak hayatlarını kaybetti.

   Bu Konuda Birkaç Misal…

   Dr. Hayati Bice diyor ki: Sovyet Rusya 1940 Eylül’ünden itibaren, Kafkasya’daki Karaçay Türklerinden 17–55 yaş arasındaki bütün erkekleri silah altına çağırdı. Kısa süre sonra 16–45 yaşları arasındaki kadınları da seferberlik kapsamına alarak Karaçay bölgesinin 200 km kadar kuzeyinde, Alman tank birliklerine karşı hendekler kazmakla görevlendirdiler.

   Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ise İkinci Dünya Savaşında bir buçuk milyona yakın Türk gencinin, yani takriben o günkü Özbekistan nüfusunun %22’sinin askere alınarak, muhtelif cephelere sevk edildiğini, savaş sonunda bunlardan sadece altmış bin kadarının ülkesine dönebildiğini belirtmektedir.

   Türkmenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Sefermurat Türkmenbaşı da İkinci Dünya savaşında 740.000 Türkmen gencinin askere alındığını, bunların hemen hemen tamamının çeşitli cephelerde öldüğünü, onbinlercesinin de sakat kaldığını ifade ediyor.

   Kimsenin Haberi Yok!

   Prof. Dr. İbrahim Şahin; “İkinci Dünya savaşı, Türkiye dışındaki Türklüğün topyekûn iştirak ettiği ve sonuçlarına da herkesten çok muhatap olduğu bir savaştır. 1938–1945 yılları arasındaki bu savaşla ilgili olarak hazırlanmış hiçbir belgeselde, yazılmış hiçbir kitapta, romanda, hikâyede, şiirde, piyeste ve çekilmiş bir filmde, Türklerin bu savaşa iştiraklerinden ve bu savaşta yaşadıklarından hiç söz edilmez!” demektedir.

   Bu gün Belçika’nın Liege şehri yakınlarında büyük bir Amerikan Mezarlığı var. İkinci Dünya savaşında ölen bütün Amerikan askerlerinin mezarları burada. Çok bakımlı ve müstakil bir idaresi olan bu mezarlığa büyük bir de anıt dikmişler. Savaş hakkında ve ölen askerleriyle ilgili bütün bilgileri, memleketlerini, birliklerini bu anıta yazmışlar. Halen Amerika’dan birçok kimse gelerek mezarlarını ziyaret etmektedir.

   Ne yazık ki bu savaşta, Alman cephesinde hayatını kaybeden milyonlarca Türk’ün ne bir mezar taşı, ne bir âbidesi ne de onlarla ilgili yazılmış kitaplar var!

Kaynaklar:
                     1- Prof. Dr. İbrahim Şahin – Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri
                     2- Dr. Hayati Bice – Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler
                     3- İslam Kerimov – Reformlar ve İstikrar
                     4- Sefermurat Türkmenbaşı – Ruhnâme

Numan A. Ünal

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 19