Sultan Abdülhamid HanSultanlar

Sultan Abdülhamid Han’ın İsmini Yaşatan Hizmeti: Hamidiye Etfal Hastanesi

S

resim

ultan II. Abdülhamid Han’ın sekiz aylık kızı Hatice Sultan’ın hastalanması dolayısıyla saraya çağrılan ve Avrupa’da ihtisas yapmış Dr. İbrahim Bey, Hatice Sultan’a kuşpalazı (difteri) teşhisi koyar. Hastalık ilerlemiş, tedaviye cevap veremez duruma gelmiştir. Aynı gün Hatice Sultan vefat eder. Ortaköy’deki Yahya Efendi türbesine defnedilir. 
İbrahim Bey’in tıptaki ustalık ve kabiliyeti binbaşılığa terfi etmesini sağlar. Sultan II. Abdülhamid Han kızının vefatı üzerine bir çocuk hastanesi yapılmasını ve idaresinin de İbrahim Bey’e verilmesini emreder.
Hastane yeri olarak, iklimi ve çevre özellikleri sebebiyle Şişli Balmumcu da Çiftlik-i Hümayun arazisi seçilir. Berlin’deki “Kaiser und Kaiserin Friedrich Kinderkrankenhaus (İmparator ve İmparatoriçe Friedrich’in Çocuk Hastanesi)” Hastanesi planları esas alınmak suretiyle 21 Mayıs 1314 (2 Haziran 1898) günü inşasına başlanır.
Bir senede tamamlanan hastanenin yapımına harcanan meblağ 13.000 Osmanlı altınını Padişah kendi kesesinden ödemiştir. Merkez binanın giriş kapısı üzerinde Hattat Sami Bey’in sülüs hattı ile “Hayrât-ı Sultan Hazretlerinin nâmına” “Hamidiye Etfal Hastahanesî” yazılı mermer kitâbe konmuştur.
Sultan II. Abdülhamid Han hastanenin oğlu Abdürrahim Efendi’nin sünnet olduğu gün açılmasını ister. Şehzâde’nin sünneti dolayısıyla sultan, zengin-yoksul başvuran bütün ailelerin çocuklarının da; Sergi Dairesi, Gümüşsuyu Hastanesi, Haydarpaşa Hastanesi ve 24 Mayıs 1315 (5 Haziran 1899) günü açılışı yapılacak Hamidiye Etfal Hastanesi’nde sünnet edilmesini emretti.
Pavyon sistemi ile inşa edilen hastanede; merkez bina, bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları, muayenehane dairesi, mutfak ve çamaşırhane ile etüv ve kalorifer dairesi olmak üzere on bina vardır. Hastaneye gösterilen özen bahçeye de gösterilir. Ağaç dikilir ve sayısı bir yılda 1500’ü geçer. Hastaları dinlenmesi için kameliyeler, bahçe sedirleri yapılmıştır. 
Hastanede görevlendirilen hekimlerin çoğu Almanya, Paris, Viyana’da tıp eğitimi almış ve ihtisas yapmış hekimlerdi.

Göksel Erdoğan

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 5