KültürümüzMakaleler

Rus Çarları’nın Gözü İstanbul’da

D

ünya tek bir devlet olsa taht şehri “İstanbul” olurdu. Diyen Rus Çarı I. Petro 1775 yılında yazdığı ve “gelecek nesillere talimat olsun” dediği vasiyetnamesinde şunları ifade ediyor:

“Rus devletini dünya devleti yapabilmek için onun başkentinin Asya ve Avrupa hazinelerinin anahtarı olan İstanbul olması lazımdır. Acele ve noksansız olarak çalışıp İstanbul’un batı topraklarına sahip olmak gerekir. Şüphesiz ki İstanbul’a sahip olan Şah, dünyanın Şah’ı olacaktır. Bu maksadın hedefine ulaşabilmesi için daima Türkiye ile İran arasında fıtne-fesat tohumları ekmeli, kavga ve savaş çıkarmalıdır. Bu iş için Sünnî ve Şii mezhepleri arasındaki ihtilaflar en keskin silah ve yenilmez ordudur.

Rusya’nın nüfuzunu Asya’da yaymak için Sünni-Şii en iyi vasıtadır. Türkiye ile İran arasındaki muazeneyi öyle bozmak lazımdır ki fıtne-fesatla onlar birbiriyle hiçbir zaman anlaşamasınlar. Hem İran hem de Türkiye’nin Avrupa halkları ile temas etmesine imkan verilmemeli. Eğer bu ülkelerin Müslümanları gözlerini açıp hukuklarını anlayacak olurlarsa o bize büyük bela olacaktır. Hem Türkiye’nin hem de İran’ın din adamlarını elde etmek ve onlar vasıtasıyla Sünni-Şii ihtilaflarını kızıştırmak lazımdır. İslam akidesini Asya’dan uzaklaştırmak, Hıristiyan dini akidesini ve medeniyetini orada ciddi bir şekilde tebliğ etmek ve yaymak zaruridir.” (1)

I.Dünya Harbi’nde Ruslara esir düşerek Orenburg şehrine götürülen Osmanlı esirleri arasında bulunan Kars eski Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Fahrettin Erdoğan’da “Türk Ellerinde Hatıralarım” isimli kitabında şöyle diyor:

“İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından alınışı sırasında Bizanslar Ayasofya’nın çanını beraberlerinde götürmüşler. Bu çan Rusların eline geçmiş, onlar da bu çanı eritip büyük bir haç yapmışlar. Çar Nikola bu çanı alarak Karadeniz de hazırlanan Rus donanmasının komutanına vermiş ve şu sözleri söylemiş:

“İstanbul’a girdiğinizde Hazreti Meryem’in mabedi olan Ayasofya’da Muhammed’in icat ettiği yabancı dinin yazılarını silerek, senin vekilin olan Çar Nikola ölünceye kadar ömrünü bu mabette geçirecek diye haçı Ayasofya’nın üstüne dikin diye emir vermiş. Orenburg’da çıkan Vakit Gazetesi o gün başmakalesinde bu vakayı aynen yazıyor. Bu gazetenin, Çin, Hindistan, Türkistan ve Rusya’daki Türklerden 150 bin abonesi vardı.” (2)

Kaynak:

1- “Dirlik” Dergisi, 1916, sayfa 42. den naklen “Türk Kültürü”-Mart 1990
2- Fahreddin Erdoğan “Türk Ellerinde Hatıralarım” sayfa 110-111- Kültür Bakanlığı Yayını

Ö. Serdar Akıncı

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28