TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Prof. Dr. Reşit Rahmeti ARAT

T

ürk Dil bilgini Reşit Rahmeti Arat, 1900 yılında Kazan
yöresinin “Eski Ücüm” kasabasında doğdu. Kuzey Türklerinden, İlmiye Sınıfı’na
bağlı bir ailenin çocuğudur. İlk, orta öğrenimlerini Kazan’da Kızılyar’da
yaptı.

Berlin Üniversitesi’nde Prof. W. Bang’ın öğrencisi olarak Türkoloji
okudu; Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ni bitirdi. Berlin Doğu Dilleri Okulu
Kuzey Türkçesi Lektörü, Prusya Bilimler Akademisi yardımcısı oldu. Daha sonra
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörlüğüne getirildi, Türkiyat
Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulundu. Ordinaryüslüğe yükseldi. 

Bütün Türk lehçe ve şivelerini içine toplayacak olan, Büyük
Türk Sözlüğü’nün hazırlığını yaparken 1964 de vefat etti. 
Reşit Rahmeti Arat,
Türkoloji dünyasında ön sırada gelen bir Uygurolog’du. En tanınmış eserleri: 
– Uygurlarda Hekimlik 
– Türkische Turfan-Texte 
– Oğuz Kağan Destanı 
– Uygurca Yazılar Arasında 
– Kutadgu Bilig 
– Atabet’ül Hakayık 
– Türk Şivelerinin Tasnifi 
– Eski Türk Şiiri 
– Baburname

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7