Haberler

Osmanlı’nın Hoşgörü Belgeleri Sergileniyor

B

alkanlar Medeniyet Merkezince (BALMED), Bosna-Hersek’in Tuzla şehrinde, Osmanlı’nın farklı millet ve inançlara gösterdiği hoşgörünün belgelerinden oluşan serginin açılışı yapıldı. “Balkanlar’daki Osmanlı Medeniyeti” adlı sergi, IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren’in genel başkanlığını yaptığı BALMED tarafından Tuzla Behrambey İmam Hatip Lisesi’nde açıldı.

Sergi, Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğünden derlenen, Türkçe, İngilizce ve Boşnakça tercümelerinin de yer aldığı 40 belge ve fermandan oluşuyor.

 Sergide, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna-Hersek’in Fonitsa şehrinde yaşayan bir grup Hıristiyan azınlığa “hürriyet bahşeden” fermanının yanı sıra Osmanlı’nın en güçlü zamanından en zayıf dönemine kadar çeşitli tarihlerde padişahların tuğrasıyla yayımlanan fermanlar, tutulan belgeler, dini azınlıkların kiliseleri ve okullarına hazineden aktarılan paraların tutanakları teşhir ediliyor.

Fatih’in Fermanı

Fatih Sultan Mehmet Han Fonitsa şehrinde yaşayan bir grup Hıristiyan azınlık için gönderdiği fermanda özetle şöyle diyor: “Ben Fatih Sultan Mehmet Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki; kendilerine bu padişah  fermanı verilen Bosnalı rahipler ve kiliseleri ve her din ve milletten herkes himayem altındadır… Ve emrediyorum ki, ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkârlardan, ne de imparatorluk vatandaşlarından hiç kimse bu insanların hürriyetlerini tahdit edemeyecek ve onlara zarar veremeyecektir!…”

Bu ferman Foynica şehrindeki Fransisken Kilisesi’nin duvarında tam 526 yıldır asılı duruyor.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74