KültürümüzMakaleler

Osmanlıda Ekmeğe Büyük Saygı

resim

Ekmek Yüklü Hayvanlara Binme Yasağına Dair Ferman: 
Müslüman hakimlerin büyüğü, İstanbul Yeniçeri Ağası Hasan Ağa! 

Mühim bilgiler ihtiva eden yüce fermanım size ulaştığında biliniz ki, bundan önce, at hamalları, atlarına yükledikleri yükleri yerine ulaştırdıktan sonra, atlarına binmiş olarak iskelelere geri dönerken, aceleleri sebebiyle sokaklardaki pis suları insanların üzerine sıçratarak, birçok yaşlı insan, kadın ve çocuğu rahatsız etmekte; atlarını, yük taşımaktan çok binmek için kullanmak suretiyle yormaktadırlar. 

Ekmekçiler de atlarına yükledikleri çifte sepetlerde bulunan ekmeklerin üzerine ayaklarını koyarak binmektedirler. Daha önce, insanların bu sıkıntıdan kurtarılması ve “aziz ekmeğin” aşağılanmaktan korunması için, hamalların atlarının üzerine bir vukiyye ağırlığında sivri demirler koyması, ekmekçilerin de ortası kasıtlı olarak sivri yapılmış sepetler kullanması ve yukarıda belirtilen hususlarınhamallar ile ekmekçilere yasaklanması maksadıyla yüce ferman sadır olunmuştur. 

Ancak bir süreden beri bu kusurlara göz yumulduğu için, hamalların çoğu atlarından demirleri kaldırmış; bütün ekmekçiler ortası düz sepetler kullanmaktadır. Bu sebeple, dinimizce uygun görülen bu emre, daha önce sadır olunan Padişah fermanı gereğince, devamlı surette, itaat edilmelidir. Bu konuda kusurlu davrananların alıkonması ve gereğince haklarından gelinmesinin karakol komutanlarına sıkı bir şekilde tembih edilmesi gerekmektedir. Şerefli emrimi onlara, faziletli İstanbul Kadısı Mevlana Mehmet Raşit olarak senin bildirmen ve bildirdiğin gibi hareket edilmesi konusunda yüce fermanım sadır olmuştur. 

Buyurdum ki, bu konuda sadır olan itibarı yüksek fermanım elinize ulaştığında, bildirdiğim gibi hareket edilerek, bundan sonra aksine rıza göstermeyiniz ve izin vermeyiniz! Böyle biliniz ve tuğrama itimat ediniz!

Muharrem ayının ortaları 1143 (27 Temmuz 1730)
(Bâb Mahkemesi, Sicil 148, Varak 153/b, III. Ahmet)

Sadık Albayrak

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 242