Muhteşem MimarimizTarih

Mimar Sinan’ın Üç Büyük Eserinden İlki: İstanbuldaki Şehzâde Camii

K

anuni Sultan Süleyman Han’ın oğlu Şehzâde Sultan Mehmet
için yaptırdığı bu camii 1543-48 yılları arasında tamamlandı.

Camii, kare planlı olup, üstü yarım küre şeklinde bir büyük
kubbe ve bunun etrafında dört yarım kubbeyle örtülmüştür. Dört köşede yarım kubbe,
dört küçük kubbe vardır. Bütün kubbeler dört büyük fil ayağı üzerine oturur. Mimar
Sinan’ın eserlerinde görülen sadelik, güzellik tezyinat, bu câmide de görülür.
Şehzâde camii Mimar Sinan’ın yaptığı en büyük üç câmiden   biri ve ilkidir.  Mimar   Sinan   bu eserini “Çıraklık eserim
olarak   vasıflandırmaktadır. Camiinin iç içe mahfiller de dâhil alanı 40.56×40.45
= 1640 m2 dir. Merkezî büyük kubbenin kubbe kaidesinden
kilit taşına yüksekliği 9.90 m, merkezi kubbe kaidesinin zeminden yüksekliği
ise 26m’dir. Şehzâde Caminin büyük dış harem avlusu 6 kapılıdır. 

Şehzade Camii’nin ikişer şerefeli ve iki minaresi vardır.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7