KültürümüzMakaleler

Malazgirt Olmasaydı Türk Devleti Yoktu

M

alazgirt Muharebesi zaferler zaferidir. Bize 2. Anayurdumuz olarak Anadolu’nun kapılarını – hemde ardına kadar- açtı. Malazgirt Türk’ün bütün geleceğini tayin etti. Türkiye Devletinin kurulmasını sağladı. Dünya tarihinin akışını kökünden değiştirdi.

   Hırıstiyan hakimiyeti Van Gölü’nden boğaz içine geriledi. Bütün Avrupa, Anadolu’yu 2. Anayurdu haline getiren Türk’e karşı birleşti. Malazgirt’ten 25 yıl sonra 1.Haçlı seferi oluşarak üzerimize çullandı.

   Türkiye devletini yıkmak ve Anadolu’yu geri almak ilk üç Haçlı seferinde de Hırıstiyanlar için mümkün olmadı. Avrupa günümüze kadar bu olayı unutmadı.

    Malazgirt’ten sadece üç yıl sonra 1074’te Malazgirt galibi Sultan Alp Arslan’ın kuzeni Anadolu Fâtihi  ve ölümsüz devletimizin ilk başkanı Selçukoğlu Kutalmış oğlu 1.Sultan Süleyman Şah, başkenti İznik olmak üzere Türkiye Devletini kurdu. Üsküdar’a gelip karşı yakadaki Ayasofya’nın kubbesini seyretti.

    Malazgirt’ten sadece 20 gün sonra Avrupa dillerinde Anadolu’ya Turchia (Türkiye) denmeye başlandı. Malazgirt Osmanlı Cihan Devleti’nin oluşmasını sağladı. Selçukoğlu Sultan Alp Arslan’ın en kuvvetli Müslüman ordusu, en güçlü Hırıstiyan ordusu Bizans’a karşı başarı kazamasa idi, bugün biz Türkler, denizlerden uzak, Orta Asya’da yaşıyorduk.

    Malazgirt galibi Sultan Alp Arslan’ın oğlu Sultan Melik Şah, önce Karadeniz’e geldi. Kılıcını suya daldırdı. Şükür namazı kıldı. Ertesi yıl Akdeniz’e ulaştı aynı şeyi yaptı.

    Türk’ün batıya doğru nice asırlık yürüyüşü hedefine ulaşmıştı. Orta Asya bozkırlarından kopup açık denizlere çıkmıştık. Bundan sonra hep batıya gittik. Çin sınırına dönmeyi aklımıza bile getirmedik.

    Malazgirt olmasaydı, Türkiye Devleti yoktu. Milli Mücadele bahis konusu değildi. Anadolu Hırıstiyan toprağı kalacaktı. Malazgirt’i kazanan ve üç dehşetli Haçlı seferiyle genç Türkiye devletini ortadan kaldırmak isteyen Avrupa’ya karşı Anadolu’yu vermeyen şanlı hükümdarlarımızı tazîm ile anıyoruz.

Malazgirt Marşı

Aylardan Ağustos, günlerden cuma
Gün dogmadan evvel iklîm-i Rûm’a,
Bozkurtlar ordusu geçti hücûma…

Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah… Bismillâh… Allahuekber!..

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu,
Ardında Oğuz’un ellibin tuğu.
Andırır Altay’dan kopan bir çığı,

Budur, Peygamber’in övdüğü Türkler…
Ya Allah… Bismillâh… Allahuekber!..

Türk, ulu Tanrı’nın soylu gözdesi,
Malazgirt, Bizans’ın Türk’e secdesi,
Bu ses, insanlığa Hakk’ın müjdesi…

Bu seste birleşir bütün yürekler…
Ya Allah… Bismillâh… Allahuekber!..

Nağramızdır bugün gök gürültüsü,
Kanımızdır bugün yerin örtüsü…
Gazi atlarının nal parıltısı

Kılıçlarımızdır çakan şimşekler…
Ya Allah… Bismillâh… Allahuekber!..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya…
Kızılelmaya hey… Kızılelma’ya!!!

En güzel marşını vurmada mehter:
Ya Allah… Bismillâh… Allahüekber!..


                                                               Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Yılmaz Öztuna

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17