Kafkasya - KırımMakaleler

Kırım ve Kafkasya’dan Sürülen Türkler

S

on zamanlarda basına açıklanan arşiv meteryalleri 2. Dünya Savaşı esnasında sürgün edilen insanların sayısını veriyor Mevcut veriler sürgün operasyonu sürecinde hayatta olan insanların sayısını ve özel sürgün yerleşim yerlerinde ilk beş yılda ölenlerin kaydını yansıtmaktadır.

Geçen yıl Sotsiologicheskie İssledovaniya gazetesinde yayınlanan rakamlar sürülenlerin sayısını gösteriyor.

            

Sürgüne Gönderilen Halkların Nüfusu

Çeçenler: ………………….362. 00
İnguşlar:…………………….134.178
Karaçay Türkleri:………68.327
Malkar Türkleri:………..37. 406 
Kırım Tatarları:………….183.155 
Diğer Kırımlılar:…………45. 237
Ahıska Türkleri:…………94.555

Beria’dan Stalin’e verilen bilgiler, Kırım Tatarları, Malkarlar ve Kalmuklardan sürgün yerlerine ulaşabilenlerin sayısını ihtiva etmekte olup, gerçekte bu insanlardan daha fazlası sürgün edildi. Bu insanlar anayurtlarından sürgün yerlerine nakledilirken yolda ihmal sebebiyle veya kasdi olarak pek çoğu hayatını kaybetti.

Sürülen Halk     Toplam Sürülen      Ölen           Yüzdesi

Kırım Tatarları………….191. 044……………………7. 889…………………..%5

Malkarlar ………………..40. 900 …………………….3.494……… …………..%8

Kalmuklar………………. 93-139………………………..1.220……………………%1.3

Özel sürgün yerlerinde 1949 yılında kapsamlı bir yeniden nüfus sayımı yapılarak sürgünlerin durumunun belirlenmesini mahalli idare üstlendi. mahalli komünist yöneticiler sürülen insanlardan o güne kadar ne kadarının ölmüş olduğunu kaydettiler.

Kuzey Kafkasyadan Sürülen Milletler         Ölen           Yüzdesi

Çeçen, İnguş, Karaçay-Malkar Türkleri…………………144. 704…………….%24,7
Kırımdan Sürülenler……………………………………………….44.125………………..%13
Gürcistan’dan sürülenler…………………………………………14. 895……………….%15.7
Kalmuklar……………………………………………………………….16017…………………%17.3

Sürgün edilenler ilk beş sene özel sürgün yerlerindeki ağır şartlar altında çok kötü bir duruma düştüler ve aralarındaki ölüm oranı çok yükseldi. Ancak ilk beş yıldan sonra doğum sayısı ölenlerin sayısını geçmeye başladı.

Sürgünler arasındaki ölenlerin sayısı yukarıda görüldüğü gibi dehşet vericidir. Bu Sovyet rakamlarından ayrı olarak sürgün edilen halkların kendi tespit ettikleri rakamlar da aynı derecede dehşet vericidir. Mesela Kırım Tatarları sürgün esnasında ölüm oranlarının % 46 olduğunu bildirmektedirler. Özellikle ilk yıl özel sürgün yerinde vahim olaylar yaşandı.

Sürgün edilenlerin nüfus kaybına dair benzer bir oran da MVD dairesi istatistiklerinde görülüyor. Haziran 1989’da Groznensky Rabochii isimli Çeçen ve İnguş’lara ait bir günlük gazetede yayınlanan makalede V. Baulin şöyle diyor: “Sürgün süresince sadece Çeçen ve İnguş’lardan ölenlerin sayısı 200. 000 Çeçen, 30.000 İnguş olmak üzere 230 bin kişidir. “

Bu acı gerçekler Stalin döneminde sürgün edilen milletlerin durumuna dair bilgilerden sadece bir bölümüdür.Arşivlerinde gömülü durumda duran daha nice gerçek gün ışığına çıkacağı günü bekliyor.

Her geçen gün ortaya çıkartılan gerçekler sayesinde doğru ve gerçek Rus tarihinin çerçevesi çizilmekte ve hatta Türk ve dünya tarihinin bir kesiti aydınlatılmaktadır. Gün ışığına çıkartılan bu bilgiler, Stalin gibi katillerin ve katilin baş yardakçılığını bıkmadan yerine getirdikten sonra ortadan kaldırılan Beria gibi zalimlerin kanlı elleriyle boğazlanan milyonlarca kardeşimizin varlığından ancak şimdi haberdar olmamızı sağlıyor. Ne kötü kardeşleriz biz!..

(*) Bu yazının istatistik verileri Vera Tolz tarafından hazırlanarak Report on The USSR, April 26,1991. S. 16-20’de yayınlanan makaleden alınmıştır.

Kaynak: Türk Yurtları Üzerine Notlar

 

Dr. Hayati Bice

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28