Kafkasya - KırımMakaleler

Kırım, Kırım, Kırım

resim

K
ırım hep kırıma uğramak zorunda mı? Tarih boyunca kaç defa göçe zorlandılar, yurtlarından edildiler… (Galiba 6 defa. Başka yerde böylesi görülmedi.) Şimdi yine sıkıntılı bir dönem yaşanıyor Kırım’da.
Tapular ellerinden alınacak mı? 
Okullar kapanacak mı?
Aileler dağılacak mı?
Tekrar göçe zorlanacaklar mı?
Kırım Türkleri bu sorularla meşgul.
Başbakan Erdoğan kısa süre önce Putin’le telefonda görüştüğünde, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapmış, Putin de aynı görüşte olduğunu belirtmişti. Herhalde ‘Bütünüyle yutacağız’ demek istedi.
Kırım’ın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamak için Kırım Tatarı olmak gerekmiyor. Akmescit, Bahçesaray, Akyar- Sivastopol, Yalta, Gözleve, Dervişler Tekkesi, Cuma Camii gibi isimleri hatırlamak ve bir türkü duymak yeter…
En meşhur Kırım türküsü, ‘Ey, Güzel Kırım’. Fatma Halilova tarafından yazıldı, Şukri Osmanov tarafından bestelendi:
Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu 
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü
Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım 
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet 
Sularını içe içe toyalmadım men
Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım 
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker 
Kartlarımız emenç yayıp dualar eder
Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım 
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım’
Yıllar içinde Rus nüfus Kırım’da çoğunluğa sahip oldu. Kırım Türklerinin büyük kısmı gittikleri yerlerden yurtlarına dönemedi. Bu sebeple Kırım’ı zaten Ruslar yönetiyordu. Şimdi uyduruk bir oylama ile Rusya’ya bağlandı. Kırım Türkleri, dünyada bir ilki gerçekleştirmişlerdi.
Mustafa Cemiloğlu’na selâm olsun; bir tek yasa dışı olay çıkarmadan, şiddete bulaşmadan haklarını savundular. Kırım Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten, çok çarpıcı açıklamalar yapıyor:
’50 sene Sovyetler Birliği ile mücadele ettik. 50 sene de Rusya ile mücadele ederiz.’ AB uyusun, ABD uyusun, özgürlük ve haklardan bahsedenler uyusun… Kırım Türkleri daha önce olduğu gibi yine şiddetten uzak kalarak, haklarını savunmaya devam edecek.

Mehmet Şeker

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28