Haberler

Kaşgar’dan Dünyaya

T

 

ürk Dil Kurumu tarafından daha önce İngilizce, Rusça, Çince ve Uygurca’ya çevrilerek yayınlanan, “Binyıl Önce Binyıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati’t Türk” adlı eserin Fransızcaya tercümesi de tamamlandı.
Eski Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın tarafından yazılan ve “Il y a Un Millenaire Kaşgarlı Mahmud Et Son Divanü Lügati’t-Türk” adıyla Fransızca’ya çevrilen, “Binyıl Önce Binyıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati’t Türk” isimli eserin tanıtımı yapıldı. 
Bonjour Ankara Derneği tarafından Fransız Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, kitabın yazarı, eski Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın ve Fransızca’ya çeviren Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oral katılımcılara kitapla ilgili bilgi verdi. 
Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, UNESCO’nun Kaşgarlı Mahmud’un bininci doğum yıl dönümünü 2008 yılında Türkiye’de ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutladığını, kendisinin de bu kapsamda “Binyıl Önce Binyıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati’t Türk” adlı kitabı hazırladığını bildirdi. Kaşgarlı Mahmud’un “Türklerin İlk Dilbilgini” olduğunu, Divanü Lügati’t-Türk’ün de “İlk Türk Dil Bilgisi Kitabı ve Sözlüğü” olma özelliğini taşıdığını söyledi. Kitabın geçmiş yıllarda Türk Dil Kurumu tarafından İngilizce’ye, Rusça’ya, Çinceye ve Uygurca’ya çevrildiğini ve yayınlandığını kaydeden Prof. Dr. Akalın, Fransızcaya çevirinin ise kısa bir süre önce Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oral tarafından tamamlandığını ifade etti. 
Prof. Dr. Haluk, Kaşgarlı Mahmud’un yalnızca bir Türk bilimci ya da sözlük yazarı olmadığına dikkati çekerek, “Kaşgarlı Mahmud Divanü Lügati’t Türk’te sadece Türk soylu halklarla ilgili bilgi vermemiş, Türklerle birlikte aynı coğrafyada yaşayan halkların yaşadıkları ülkeleri, kentleri, kasabaları ve köyleri tanıtan, tüm birimleri hakkında bilgiler veren, çizdiği haritayla bilgiler veren ‘İlk Türk Coğrafyacısı’ ünvanını da kazanan dil bilimcimizdir” dedi. 
İnsanlığın Hafızası 
Prof. Dr. Haluk şöyle konuştu: 
“-Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügati’t-Türk isimli ansiklopedik eserinde sözcükleri tanımlarken Türk sözlü edebiyatının önde gelen örnekleriyle divanı renklendirmiş, Türk atasözlerinin en eski biçimleriyle Türkçe’nin söz varlığının gücünü ortaya koyan eşsiz bir başvuru kaynağı ortaya koymuştur. Kitapta yalnızca Türklerle ilgili bilgi yoktur. Aynı coğrafyada yaşayan tüm uluslarla ilgili bilgiler yer alır. Bu nedenle Divanü Lügati’t-Türk pek çok yönüyle insanlığın deneyimlerinin hafızasıdır. Uygarlığın ortak kültür kitabıdır, kökleridir.” 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74