Kafkasya - KırımMakaleler

Kafkas Kahramanı Şeyh Şamil’den Veciz Sözler

B

üyük bir âlim, yol gösterici mürşit, büyük devlet adamı
ve asker olması yanı sıra kitleleri etkileyen büyük bir hatip olan İmam Şamil’in
konuşma ve mektuplarından bazı veciz sözleri aşağıda sunuyoruz:

-Kahrolsun sefil esaret, yaşasın şanlı ve güzel ölüm!

-İstilaya uğrayan vatan toprakları sulh ile ele geçmez,
cenkle alınır.

-Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali,
benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından daha iyidir.

-Ey Allah’ın makbul kulları, ey vatan dağlarının emsalsiz zineti
şerefli muhafızlar, bu vatan sizindir, sizin olacaktır.

-Çarlar ölecektir, Petrolarınız ve Katerinalarınız gibi
Nikola da gözleri arkasında gidecektir. Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak hür
ve mesut olacaktır. Allah, hak ve vatan uğrunda çarpışanlara yardımcı olsun.

-Ölümü sevgili gibi kucaklayan ve şehitliğe susayan
insanlara, esaret teklif etmek çok boş ve gülünçtür.

-Düşmana karşı diri kedi, ölmüş aslandan iyidir. Vatanının
kurtuluşu ve istiklal yolunda cehd ve cenk gereklidir.

-Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla
kazanılacaktır.

-Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras, hürriyet
uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. Torunlarımız
hürriyet ve istiklal uğruna yapılan savaşların kuyruğu değil, başı olmalıdır.

-Savaşımız, Çarların, ruhani reislerin ve eşkıyaların
milletimizden gaspettikleri haklarını iade için sonuna kadar devam edecektir.

-Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilat ile
diktatörlük idaresi bağdaşamaz.

-Ben Müslüman’ım; Müslüman olanlar kendilerini esarete almak
isteyen zorba rejimlerle çarpışmak mecburiyetindedir.

-Maddi silahlar yalnız başlarına hiç bir işe yaramazlar.

-Müslümanlığı ve vatanınızı kurtarmak istiyorsanız bir tek
yolu vardır: Düşmanlarınızın ellerindeki öldürücü silahları aleyhinizde
kullanmasına fırsat vermeyiniz.

-Müslümanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulüm
sistemi ile teşkilatlanan Çarlık Rusyası, ya zulümden vazgeçmeli, baş eğmeli
veya ortadan kalkmalıdır.

-Çar’ı büyük görenler, Allah’a şirk koşan kafirlerden
farksızdır.

-Bir naibe gönül bağlarken onda keramet aramayınız. Sadece
şeriata saygı beslediğini ve hak yolunda yürüdüğünü görmek yeterlidir.

Kafkasyalılar!

– Senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en
vahim an gelip, çatmıştır. Yapabileceğimiz tek iş düşmanla fasılasız ve amansız
çarpışmaktır. Bugüne kadar harp etmek şeref ve vatan borcu idi, fakat bugün
hepimizin üstüne farz olmuştur. Kafkasya’nın hürriyeti için son kurşununa, son
kılıcına ve sağlam kalan son bileğe kadar döğüşmeyen kâfirdir. Küfrün ve
hıyanetin cezası derhal ölümdür.

-Ölüm, bizi Allah’ımıza kavuşturan en ulvî hadisedir.
Dünyaya geldik, O’nun eserlerini gördük, O’nun emirlerindeki isabete inandık,
O’nun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine O’na kavuşmayı
özlemeliyiz. Ölüm kâfirler için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir
sürür ve saadet olmalıdır.

-Şehitlerin ruhları yeşil kuş kanatları içinde Allah’a
kavuşur. Vatanınız için öldürünüz ve şehit olunuz.

-Ey Dağıstan ve Çeçenistan milletleri, dinleyiniz beni: Ben
sizleri para ve menfaat için bu savaşlara sürüklemedim. Bu Allah’ın emridir.
Toprağımızı hürriyetimize kavuşturmak ülkümüzdür. Bu emre itaat ediniz. Hiç
birimiz kamasını kınına sokmasın. Parolamız ölünceye kadar savaş olmalıdır.

-Ancak, Allah yolunda kan dökünüz. Vatanın hürriyetine,
saadetine refahına ve servetine göz dikenlere el uzatanlara aman vermeyiniz.
Sizi koğdukları ve geri sürdükleri bir tek karış yurt toprağını düşman elinde
bırakmayınız. Onları daima geldikleri yerlere sürünüz. Adam öldürmek ve
Allah’ın binasını yıkmak fena bir şeydir. Fakat vatan uğrunda ölmek ve öldürmek
Allah’ın takdis ettiği ulvî bir vazifedir.

Cafer Barlas

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 19