Kafkasya - KırımMakaleler

İşte Çeçen Soykırımının İlk Raporu

S

talin, 1930 yılı Haziran’ının 18. günü Slav dışı ırkların
eritilmesi için bir “Halklar
Dağıtım
” uygulamasına geçer. İlk adımda 35 bin Çeçen, Kazakistan’a ve
Sibirya’nın kıraç topraklarına sürülür. Bilanço 30.180’dir. Aradaki 4.820
kişilik fark yolda, trenlerde veya tundrada doğan ve öldürüldükleri güne kadar
birkaç ay yaşayabilen bebeklere aittir.

Hitler, Rusya’ya saldırdığı zaman, Stalin, Çeçenler’in
hesabını görmek ister. NKVD yani o zamanki KGB şefi ve İçişleri Bakanı Beria bu
konu ile görevlendirilir. Stalin’in ölümünden sonra mahkemeye verilerek kurşuna
dizilen Beria’nın son yazışmaları Kremlin arşivlerinde açıklandı. Okuyacağınız
raporu oradan aldım. İşte bu gizli belgeler:

1942 yılı 15 Mayıs günü Beria’nın Stalin’e verdiği
376/00/065 numaralı not:

1.
“Çeçenlerin sürülmeleri için 120
bin kişilik
NKVD birlikleri
hazır. Bu birliklerin Stalingrad savunmasının dışında tutularak emrine verilmesine teşekkür
ederim.”

Bu arada sürgün çalışmaları sürer. Çeçenler’in sürgüne
gönderilmeleri hazırlıkları sona ermiştir.

İşte 24 Şubat 1944
saat 16.45 tarihli ve Beria imzalı belge:

2. 176.950’si
bugün vagonlara bindirilerek gönderilenlerin ilk kısmı 33.739 Çeçen’dir…
Bunların 18 bin 950’si iki yaşından küçük oldukları için annelerinden
alınmamışlardır.

Ve 1 Mart 1944
tarihli, aynı imzalı ve 248/64 işaretli rapor:

3.  İstenilen bölgelere gönderilen Çeçenler’in
sayısı bugün 478.479’a ulaştı.
Bunların içinde 91.250 de İnguş vardır.

Peki ama böyle kütlesel bir sürgün nasıl yapılmış, bu kadar
hızlı şekilde
nasıl gerçekleştirilmiştir?

Kremlin arşivleri bu soruyu da cevaplıyor… Beria adına
Stalin’e rapor imzalayan Yevgeni İliç Smartınov şunları bildiriyor:

4. “Program
tamamlandı. Görev süresince 20 bin subay ve 100 bin NKVD, mensubu kullanıldı.
Bunların 8 bini sürgünlerle birlikte gönderilmişlerdir.”

İşte raporun bu bölümü:

4/d. “Bu
operasyonda 194 konvoy planlanmıştı. Bunun için 12.500 vagon ve ayrıca içinde
mollaların konulduğu 6000 imha vagonu kullanılmıştır
.”

Biliyorum, içiniz bulanmıştır. Ama bitmedi. Ya
gönderildikleri bölgeler? Ya oralarda başlarına gelenler?.. İşte Izvolskaya
Kampı’ndan NKVD Başkanı Beria’ya gönderilen 1944 Aralık ayı raporu:

5.Salgın hale gelen tifüsü önlemek imkanımız
yoktu. Bu sebeple 38 bin 245 tifüs hastası, yatakları ve eşyaları ile kısa yol
olarak imha edilmiş ve yakılmışlardır
.”

1943 yılı şubat ayı ile 1944 senesi aralık ayı arasında
Stalin 2 milyon 700 bin masumu daha göçe yani ölüme iteler. Bunlar içinde
Gagavuzlar, Tatarlar ve hatta Alman asıllı olanlar da vardır. Ve işte bir rapor
daha:

Bu insanların
410 bini soğuktan, 680 bini hastalık, ilaçsızlık ve gıdasızlıktan hayatlarını
kaybetmişlerdir.

İlhan Bardakçı

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 242