MakalelerMedeniyetimiz

Fatih’in İstanbul’u İskan Politikası

F

âtih Sultan Mehmed Hân fethettiği bu güzel şehri, gerçek bir Pâyitaht haline getirmek için, bütün
ömrünce çalıştı.

Hemen fethin yılı olan 1453’ün Eylül Ayına kadar, Anadolu ve Rumeli
Beylerbeylerine gönderdiği Fermânlarla, 5000 ailenin acele, “Derseadet”e ulaştırılmasını istedi.

Bursa şer’iyye sicillerinde, bu hususa dair kayıtlar mevcuttur. Hâttâ
bazı ailelerin, yerlerini terketmek istememeleri, genç Fâtihi kızdırmış; sırf
bunun temini için, 1454 kışını Bursa’da geçirmiştir.

Büyük Cihangîr, daha sonra fethettiği bütün beldelerin bazı zengin,
sanatkâr ve tüccarlarını da, İstanbul’a yerleştirmeyi âdet edinmiştir… Gâzâ ve
savaşlarda esir edilen çiftçi ve ziraat ehlini; şehir dışındaki mümbit
arazilere iskân ederek, Derseadetin iâşe
meselesini halletmiştir.

Anadolu’dan ilk gelenler arasında;

Bursalılar                          : Eyüp Sultan’a,
Trabzonlular 
                   
: Bâyezid Câmii civarına,
Çarşamba
Ovası Halkı     
: Çarşamba semtine,
Tireliler                    : Vefâ semtine,
Kastamonulular 
              
: Kazancı Mahallesine,
Gelibolulular 
                   
: Tersâne’ye,
Sinop
ve Samsunlular     
: Tophane’ye,
Eğridirliler 
                     
: Eğri kapıya,
İzmirliler                         : Büyük Galata’ya,
Aksaraylılar 
                    
: Aksaray,
Konya-Karamanlılar          : Aksaray ve Fâtih semtlerine
iskân edildiler.
Diğer
Müslüman Türkler
: Umumiyetle, Üsküdar’ı tercih
etmişlerdir.
Avrupa’dan gelenler;

Üsküplüler  : Cibâli tarafına,
Yenişehirliler  : Yenikapı sahillerine
yerleşmişlerdir.
Mora
Rumları 
: Fener mahallesine
Ermeniler  : Lânga, Kumkapı ve Hasköy’e,
Yahudiler  : Tekfur-Sarayı ile Çıfıt Kapası
civarına iskân edilmişlerdir.

Prof.Dr. İsmet Miroğlu

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28