Haberler

Doğu Türkistan Lideri Merhum İsa Yusuf Alptekin’e İftira

T

ürkistan Tarihçisi Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul, büyük dava adamı, dürüst ve vatanperver insan, Doğu Türkistan’ın milliyetçi lideri merhum İsa Yusuf Alptekin’in aleyhine bir yazı yazan İklil Kurban’a “İklil Kurban ve Hezeyanları” adlı makalesinde şu cevabı verdi:

[ İklil Kurban adlı bir zat yayınlamış olduğu “İsa Beg Kimdir?” başlıklı yalan-dolan ve iftira dolu yazısında  merhum İsa Yusuf Alptekin’i bir “vatan haini” olarak damgalamaya çalışmıştır. İklil Kurban daha önceleri de bu tür yazılar yazmış fakat bugüne kadar onun bu tarz hakaretlerine cevap veren kimse çıkmamıştı. Bu durum bana merhum İsa Yusuf Alptekin’in sıkça kullandığını duyduğum; “Bir kişi bana küfretmekle kendi gönlünü hoş tutuyorsa, bu da benim o insana bir iyiliğim sayılır” sözünü hatırlattı.

Lakin İklil Kurban, herhalde kendisine cevap verilmemesini bir acizlik olarak telakki etmiş olacak ki son yazısını da yazma cüretini göstermiştir. Son 10 yılını Doğu Türkistan üzerine çalışmalarla geçiren, dahası bu konuda doktora yapmış bir akademisyen olarak İklil Kurban’ın kişisel duygularını, gerçek bir vatanperver insanın aziz hatırasını yerle bir etme gayretine gönlümün daha fazla rıza gösteremeyeceği kanaati ile bu yazıyı kaleme alma ihtiyacı hissettim.

Bir nevi “İsa Beg Kimdir?” yazısı bardağı taşıran son damla olmuştur.  Daha fazla sessiz kalmanın “haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır” sözü mucibince insanî bir duruş ve ahde vefa, zannedersem İklil Kurban’da bunların hiçbirisi yoktur, olmayacağı kanaatindeyim.] 

Not: Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul’un yazısının tamamı için:

http://www.gazete2023.com/haber/13497/iyalptekine-hakaret-eden-iklil-kurban-ve-hezeyanlari.html

 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74