MakalelerTürkistan

Birinci Türk Zirvesi

T

ürk Birliği! En azından beş bin yıllık büyük hayâl! Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler…  Selçuklu Türk Birliği için çalışmış, Osmanlı büyük oranda başarmış… Bugün ise bu büyük hayâl tarihte ilk defa gerçek oluyor. 

-Türk Birliği emin adımlarla ilerliyor. 

21 Ekim 2011’de Kazakistan‘ın eski başkenti Almatı’da yapılacak Türk Konseyi 1. Zirvesi, Türk ve İslâm âleminin yanı sıra dünyanın geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Çünkü Avrasya‘da istikrâr, dünyada huzûr ve barış demektir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi veya kısaca Türk Konseyi (Turkic Council), 3 Ekim 2009’da Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nde imzalanan Nahçivan Anlaşması ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan (Özbekistan ve Türkmenistan bu tarihî toplantıya kurucu değil, gözlemci sıfatıyla katılmıştır) arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. 

-Nihai hedef elbette Türk Birliği (Turkic Union)’dir. 

Türk Konseyi; işleyiş tarzıyla Avrupa Konseyi, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth), Arap Ligi, İslam Konferansı Örgütü ile Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophonie)’na eş değerdir. 
Birlik Merkezi İstanbul 

Eminönü İskelesi‘nden Süleymaniye‘ye doğru baktığınızda rengârenk kardeş bayrakların dalgalandığı, “Türk Cumhuriyetleri Birliği” yazan binayı görürsünüz. Burası, temelleri 1992 yılından beri belirli aralıklarla toplanan Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi’ne dayanan konseyin, kurumsal merkezidir. İstanbul‘daki bu genel merkezin yanı sıra Türk Konseyi’nin iki merkezi daha bulunmaktadır. Bunlar Bakü ve Astana’dır. İstanbul idari merkezdir. Bakü Parlamenterler Asamblesi’nin merkezi; Astana ise Türk Akademisi’nin merkezidir. 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi şu birimlerden oluşmaktadır: 

Genel Sekreterlik İstanbul 
Devlet Başkanları Konseyi 
Dışişleri Bakanları Konseyi 
Kıdemli Memurlar Komitesi 
Aksakallar Konseyi 
Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Bakü 
Türk Akademisi Astana 
Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Ankara 
Türk İş Konseyi 

Üye ülke devlet başkanları yılda bir kere resmî, bir defa da gayriresmî olarak bir araya gelir. Dışişleri bakanları da yıl içerisinde düzenli toplantılar yapar. Meclis başkanları Bakü‘de toplanır. 
Güçlü Bir Sinerji İçin 

“Ekonomik İşbirliği” temasıyla, Almatı’da gerçekleştirilecek (20-21 Ekim) Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 1. Zirvesi’yle ilgili olarak yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında:

“İş birliğimizin kurumsallaşma yönünde hızla ilerlemesi, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının 20. yıl dönümüyle aynı döneme denk gelmiştir. Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 20 yıllık süre zarfında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da anlamlıdır. Türkiye; Türk halklarının tarihî birikiminin Türk Cumhuriyetlerinin bugünkü vizyonuyla birleşmesiyle, Avrasya coğrafyasında barış, istikrar ve refah ortamına katkıda bulunacak güçlü bir sinerjinin ortaya çıkacağına; böylece Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin, kardeş cumhuriyetler arasındaki iş birliğini ileri seviyelere taşırken, bu coğrafyadaki bölgesel iş birliği mekanizmalarını da güçlendireceğine inanmaktadır”
deniliyor.
 
-Aynen katılıyor, inanıyor ve alkışlıyorum! 
Türk Birliği’nin teşekkülünde emeği geçenlerin yeri, tarihin şeref sayfalarıdır.

Sefa Koyuncu

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 242