Haberler

Aydınların gözüyle Seyyid Ahmet Arvasî

H

üdavendigar Onur’un kaleme aldığı “Aydınların Gözüyle Seyyid Ahmet Arvasî” kitabı, Arvasi’nin akrabaları, arkadaşları, dostları ve sevenlerinin hatıra ve görüşlerine yer veriyor. 
Mânâ, ruh ve misyon birliği bakımından Ahmet Yesevî’ye benzetilip “Asrın Yesevîsi” diye tanınan Seyyid Ahmet Arvasî vefatından 24 sene sonra yeni bir eserle tekrar hatırlandı. Arvasî’nin akrabaları, arkadaşları, dostları ve sevenleri hatıra ve görüşlerini “Aydınların Gözüyle Seyyid Ahmet Arvasî” adlı eserde topladı. 
Gazeteci-Yazar Hüdavendigar Onur’un hazırladığı kitapta; Yalçın Özer, Mustafa Necati Özfatura, Yılmaz Boyunağa, Dilaver Cebeci, Muhip Arvas, Murat Arvas, Ahmet Doğrusözlü, Vehbi Arvas, Prof. Dr. Hasan Seçen, Sadık Gökçe, Nazif Okumuş, Kemal Çapraz, Rasim Ekşi gibi çok sayıda gazeteci, yazar, siyasetçi ve gönül adamının Arvasi hakkında hatıraları yer alıyor. 
Gazeteci-Yazar Onur’un daha önce de Ahmet Arvasî ile ilgili yayınlanmış 3 kitabı bulunuyor.
56 yıllık ömrünü ecdadına, dinine bağlı, vatanını, bayrağını, milletini seven, bilgili ve temiz bir gençlik yetişmesi için çırpınarak geçiren Seyyid Ahmet Arvasî, Türkiye Gazetesi’ndeki “Hasbihal” köşesinde uzun yıllar eğitici, yönlendirici, irkiltici ve uyarıcı yazılar kaleme almıştı. Son dönemin büyük mütefekkir ve ilim adamı merhum Arvasî, bir gönül adamı olduğu kadar, akıl adamı ve iyi bir eğitimci idi. 
O hayatı boyunca kendisine, yaratılanların en üstünü ve güzeller güzeli Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimizi örnek almış, imanı kâmil bir “Mümin” ve büyük bir “Hakk aşığı” idi. Son nefesine kadar Türklüğe ve İslâm’a hizmet etmek için çırpınan, son derece ihlâslı ve yazdıklarını da yaşayan samimi ve dürüst bir kimse idi. 
Fertlerden başlayarak toplumun bütün alanlarında yeni bir dirilişi öngören yazıları, yaptığı ateşli konuşmaları, kaleme aldığı gazete makaleleri ile teorik bir yeni toplum modeli sunan Arvasî, her zaman farklı duruşuyla dikkat çekti. Hemen her fikir adamı gibi, onun da hayatı çile ile geçti. 
Baskılar, yıldırmalar, korkutmalar, hapishaneler, işkenceler; hasılı enva-i çeşit zulümlerden hiç birisi onu, doğru bildiği yoldan asla alıkoymadı. En olumsuz şartlarda bile hep dik durdu; gerçeği bütün gücüyle haykırdı. İşte bu mesajı alan on binler, Arvasî’yi Fatih Camii avlusundaki cenaze namazında yalnız bırakmadı…

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74