Haberler

Ahmediye Camii Müze Olarak Restore Edilecek

G

ürcistan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Ahıska’da bulunan Ahmediye Camii’nin yeniden müze olarak restore edileceği bildirildi. 1944 yılında Stalin döneminde sürgün edilen Ahıska Türklerinin Ahıska’ya dönmeleri başlayınca müze olarak kullanılan ve harabe durumundaki cami, tekrar cami olarak kullanılmaması için  Gürcistan hükümeti bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyor. 

Gürcistan hükümeti Ahıska’ya dönen Ahıska Türklerine adeta baskı uygulayarak geri dönmeleri için gereken her şeyi yapıyor. Şimdide aldığı kararla ecdat yadigarı camiyi müze olarak restore ederek hizmete sunulacağı günü bekliyor.
Caminin yeniden ibadete açılabilmesi için Ardahan Valisi Mustafa Tekmen’den yardım istendi. Vali Tekmen ise bu konuyla ilgileneceği müjdesini verdi.
Ahmediye Camii’nin Tarihi
Ahıska Atabeklerinden Hacı Ahmed Paşa, Ocaklı Çıldır/AHISKA Beylerbeyi iken, Ahıskalı ustalara, İstanbul Selâtin Camileri örneğinde çok Güzel bir medrese, çeşme/sebil ile Ahmediye adlı bir ulu cami yaptırdı. 1749 Yılında biten Ahmediye külliyesinin küçük bir örneğini de yine Ahıskalı ustalar, Atabekli Küçük İshak Paşanın Sancak Beyi olduğu Doğubayazıt Kalesinde 1785’te yapmışlardır. Her iki cami de Türk mimarlığının şaheserleridir. 1828 Ahıska felaketinin ardından Ruslar, Ahmediye’nin ak minaresini sökerek kiliseye çevirdiler. Bu mimarî eserler, Ahıska ‘ya gelenleri büyüleyecek kadar güzeldi. Erzurum ulemasından İspirli Divan Şairi ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin Farsça Hocası Hazık Efendi (1690 1763), tertip ettiği Divan’ında Ahıska’daki cami, medrese ve iki çeşme üzerine, tarih düşürdüğü manzumeler yazmıştır.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 74