MakalelerTürkistan

Adriyatik’ten Çin’e

C

umhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, çok başarılı Çin ziyaretinden döndü. Çin devleti, Sayın Gül ile heyetimizi Urumçi’ye de götürdü.Urumçi, Doğu Türkistan dediğimiz 2 Türkiye büyüklüğündeki Orta Asya ülkesinin şimdiki merkezidir. Burada yaşayan 15 milyon kadar Türkçe konuşan kavme Uygurlar deniyor. (Medeniyet) karşılığı uydurduğumuz (uygarlık) kelimesini, işte bu Türk boyunun adından çıkardık

  Kâşgar başkentti Doğu Türkistan’ın 1866-1877 arasında Osmanlı Türkiyesi’ne dahil olduğunu bugün kaç Türk biliyor?

  Türkçe’de ilk dehâ sahibi ve mütefekkir şairimiz Kutadgu Bilig (1070) yazan Yûsuf Hâs Hâcib’in türbesi Kâşgar yakınlarındadır. Türkçe’nin emsalsiz ansiklopedik sözlüğünü yazan (1077) Karahanlı prenslerinden Mahmûd Kâşgaî’nin (Sultân Alp Arslan, Kâşgariı’nın babasının dayısıdır) türbesi Kâşgar yöresindedir. Hanefi ve Buğra Han’ın dostu olan Mâtürîdî mezheplerine dayalı Müslüman’lığın, Büyük Türk Hâkanlığı’nın tek resmî dini olduğunu ilân ve ihtida eden Karahanlı Abdülkerim Satık Buğra Han’ın türbesi, keza Kâşgar banliyösündedir. Çin hükümeti izin versin, bu türbeleri onaralım, ziyaret edelim.

  Bu vesileyle, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Âlemi sloganını kullandıkları için, böyle şeylere küçücük akıllan ermeyenlerce eleştirilen Alparslan Türkeş ve Turgut Özal merhumları, Sayın Süleyman Demirel‘i, bu büyük hizmetleri için saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, bugün bu sözün boş bir slogan olmadığını fiilen gösterdi.

Yılmaz Öztuna

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 19