TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Yrd.Doç.Dr.Hayrettin Tüleykan

B

resimabası Kırgızistan’ın âlimler diyarı, “Oş” da doğdu, hafız ve şair idi. Konya’da vefat etti. Annesi ise, Özbekistan’ın evliyalar şehri, “Semerkant” da doğdu ve halen sağ olup, Konya’da yaşamaktadır. Hayrettin Tüleykan’da 1977 yılında Şereflikoçhisar’da dünyaya geldi. Lise tahsilini Konya’da bitirdi. Üniversiteyi Isparta’ da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Yüksek Lisans ve doktorasını da Marmara Üniversitesinde tamamladı. Halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 

Dedesi, Oş vilayetinin “Tölöykön” nahiyesinde tanınmış bir sülaleye mensuptur. Oş ve Buhara medreselerinde tahsilini tamamladıktan sonra, meydana gelen Kırgız-Rus harbinde sekiz sene savaştı. Bu harpte dört abisi de şehit oldu. Bu mücadeleden sonra ailesi Kırgızistan’ı terk etmek zorunda kaldı. İlk Önce Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrine, oradan Afganistan’a ve sonra Türkiye’ye geldiler. Başvekil Adnan Menderes hükümeti tarafından Şereflikoçhisar’ın Akin köyüne yerleştirildiler. Konya’nın büyük âlimi Hacı Veyiszâde Hazretleri, kendisini ziyaret ettikten sonra yüksek ilmini, irfanını, ve kitaplarını görünce, “memleketimize ikinci İsmail Buhari geldi, kıymeti bilinmelidir” demiştir.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7