TarihZaferlerimiz

Yerköy Zaferi

O

smanlı-Prusya ittifakını haber alan Rusya ve Avusturya devletleri, Osmanlı Devleti ile ayrı ayrı barış imzalamak için teşebbüse geçtiler. Fakat Prusya hükümeti, mevcut ittifaktan bahs ederek sulh anlaşmasına manî oluyordu. Zor durumda kalan Avusturya imparatoru, ne olursa olsun Osmanlı Devleti’ni sulha mecbur etmek için yaz başında bir kaç koldan saldırıya geçti.

Bükreş’te bulunan prens Koburg 30 bin kişilik bir kuvvet ve 70 top ile Yerköyü üzerine yürüyerek kaleyi kuşattı. Yardım gelmesi üzerine kaledeki kuvvetler huruç harekâtı yaptılar ve şiddetli bir muharebeden sonra Avusturya ordusu bozularak kaçtı. Bütün mühimmat ve erzak Osmanlı kuvvetlerinin eline geçti.

Sadrazam bu başarısından dolayı kale kumandanı Abdullah Paşa’ya vezirlik rütbesi verdi. Yerköyü zaferi, Ramazan bayramına rastladığından İstanbul’da iki bayram birden yapıldı. Bu sıralarda kendi içinde de meselelerle uğraşan Avusturya’yı mutlak bir hezimete uğratmanın yolu açılmış oluyordu.

Esasen Osmanlı Devleti’nin iki cephede birden savaşmasından faydalanarak Avusturya ve Rusya başarı elde ediyorlardı. Tek bir cephede savaşmak durumu olsa ne Rusya ne Avusturya ve ne de bir başka devlet Osmanlı Devleti’ni yenebilirdi.

Aynı anda iki ve üç cephede savaşılırken, diğer taraftan Anadolu’da Iran sınırında karışıklıklar, Mısır’da ve Arabistan’da sıkıntılarla uğraşmak mecburiyetinde kalınıyordu.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7