Muhteşem MimarimizTarih

Türkiyenin En Zarif ve İnce Minareli Camii İstanbulda

İ

İstanbul Ortaköy İskelesindeki zarîf câmi, Sultan Abdülmecîd
Han tarafından yaptırıldığı için, Büyük Mecîdiye Câmii olarak da bilinir.

İnce ve zarîf
minâreleriyle tanınan câmi, karışık uslupta inşâ edilmiştir. Tek kubbeli olup,
kubbeden kare plâna geçişte, istinâd kemerlerinin birleştiği köşelerle kubbe
arasındaki pandantiflerin dış yüzleri kurşunla örtülüdür.

Köşelerde kontrofor kuleleri vardır. Minâreler kuzey
cephesinde, hünkâr dâiresinden yükselir. Câminin içi çok güzel olup, bilhassa
kubbe tezyînâtı fevkalâdedir. Câminin içindeki Allah, Muhammed ve ilk dört
halifenin (Hulefâ-i râşidîn) adları, bizzat Sultan Abdülmecîd Han tarafından yazılmıştır.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 63