TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Prof. Dr. Ahad Andican

Ö

resim

zbekistan’da Fergana vadisinin Andican şehrinde Komünizm zulmünden kaçarak Afganistan’a gelmiş bir aileden.  Dedeleri bu bölgenin en ileri gelenleriden.

Komünist Ruslar, Fergana’yı işgal eder etmez, Andican’ın dedesini tutuklar. Suçu şehrin eşrafından ve zengin olmasıdır. Hapiste işkence edilerek öldürülür. 6 çocuğundan yaşları 10’un altında olan 4 çocuğu – 3’ü kız biri erkek-Ukrayna’ya sürülür. AkıbetIeri konusunda net bilgiler yok. Ahat Andican, ancak ikisinin öldüğünü öğrendik diyor.

Aralarında Ahat Andican’ın 20 yaşlarındaki babasının da bulunduğu iki büyük kardeş de değişik kolhozlarda çalışmaya mahkum edilir. Andican’ ın babası bir fırsatını bularak kaçar ve 1933 yılında Afganistan’a geçer. Burada 5 yıl yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleşmenin yollarını arama ya başlar, 1938’de Ankara’ya teşebbüslerde bulunur. Afganistan’dan Türkiye’ye gelme istekleri bir türlü kabul edilmez. 1950’de Adnan Menderes’in başbakan olmasıyla bu isteklerine kavuştular. 
Ahat Andican, 1950 yılında  doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akşehir’de tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na asistan olarak girdi. 1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürdü. Bu alanda basılmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.
Mesleki çalışmalarının yanında Türk Dünyası, Doğu Bloku ve Türk ilişkilerinin kurulmasında görev aldı. Bu konularla ilgili ‘Değişim Sürecinde Türk Dünyası’ isimli yayımlanmış kitabı vardır.
1995 seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Sonra Bakan oldu. 1998-2001 Yılları arasında Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 
Eserleri:
1.Değişim Sürecinde Türk Dünyası
2.Cedidizm’den Harice Türkistan Mücadelesi

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7